Yh

Urvals- och bedömningskriterier

Utöver de förkunskaper gällande behörighet som krävs innefattar även urvalsprocessen nedanstående kriterier och steg. Märk att urvalsprocessen ser olika ut för respektive yrkeshögskoleutbildning.

I listan nedan hittar du urvals- och bedömningskriterier för utbildningar inom yrkeshögskolan. Information kring urvalsprocessen för högskola hittar du här.

 


Yh

Urvals- och bedömningskriterier

Utöver de förkunskaper gällande behörighet som krävs innefattar även urvalsprocessen nedanstående kriterier och steg. Märk att urvalsprocessen ser olika ut för respektive yrkeshögskoleutbildning.

I listan nedan hittar du urvals- och bedömningskriterier för utbildningar inom yrkeshögskolan. Information kring urvalsprocessen för högskola hittar du här.

 


Byggingenjör

Urvalsgrunder och urvalsprocess

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande.

Betyg

 • Matematik 2 alt. B – Betyget C alt. VG eller högre ger 3 poäng
 • Matematik 3 alt. C – Betyget E alt. G eller högre ger 5 poäng
 • Matematik 4 alt. D - Betyget E alt. G eller högre ger 5 poäng
 • Bygg och anläggning 1 eller motsvarande kurs - Betyget C alt. VG eller högre ger 5 poäng

Särskilt prov

Särskilt prov - Skriftligt prov som mäter matematisk förmåga, läsförståelse och datoranvändning ger max 15 poäng.

Genomförande och dokumentation av urvalsprocessen

Om antalet behöriga sökande till utbildningen är fler än antalet platser sker ett urval. Urvalet genomförs enligt ovanstående urvalsgrunder.

Ansökningarna rangordnas efter summan av poängen och beslut om antagning fattas av ledningsgruppen. Övriga behöriga placeras som reserver enligt samma rangordning.

Sökande får antagningsbesked till utbildningen och uppmanas att bekräfta sin plats senast angivet datum. Även de som inte blivit antagna informeras. Om någon tackar nej till sin plats, alternativt inte bekräftar platsen innan det datum som angivits antas nästa sökande enligt reservlistan.

Ledningsgruppens beslut protokollförs och hela urvals- och antagningsprocessen dokumenteras och arkiveras enligt gällande lagar och kommunens arkiveringspolicy. Antagningsprocessen hanteras i det IT-baserade ansökningsverktyget.

Elkonstruktör

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande.

Urvalsgrunder

Betyg

 • Ellära 1 - Lägst betyget C alt. VG eller högre - ger 3 poäng 
 • Ellära 2 - Lägst betyget C alt. G eller högre - ger 3 poäng 
 • Energiteknik 1 - Lägst betyget C alt. VG eller högre - ger 3 poäng
 • Matematik 2 alt. B - Lägst betyget C alt. VG eller högre - ger 3 poäng
 • Matematik 3 alt. C - Lägst betyget E alt. G eller högre - ger 5 poäng
 • Praktisk ellära - Lägst betyget C alt. G eller högre - ger 3 poäng 

Särskilt prov

Skriftligt prov som mäter matematisk förmåga, läsförståelse och datoranvändning ger max 25 poäng.

Genomförande och dokumentation av urvalsprocessen

Om antalet behöriga sökande till utbildningen är fler än antalet platser sker ett urval. Urvalet genomförs enligt ovanstående urvalsgrunder.

Ansökningarna rangordnas efter summan av poängen och beslut om antagning fattas av ledningsgruppen. Övriga behöriga placeras som reserver enligt samma rangordning.

Sökande får antagningsbesked till utbildningen och uppmanas att bekräfta sin plats senast angivet datum. Även de som inte blivit antagna informeras. Om någon tackar nej till sin plats, alternativt inte bekräftar platsen innan det datum som angivits antas nästa sökande enligt reservlistan.

Ledningsgruppens beslut protokollförs och hela urvals- och antagningsprocessen dokumenteras och arkiveras enligt gällande lagar och kommunens arkiveringspolicy. Antagningsprocessen hanteras i det IT-baserade ansökningsverktyget.

Energitekniker specialisering vindkraft

Om antalet behöriga överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande.

Urvalsgrunder

Betyg

 • Ellära 1 – Betyget C alt. VG eller högre ger 3 poäng
 • Fysik 1 – Betyget C alt. VG eller högre ger 3 poäng
 • Praktisk ellära – Betyget C alt. VG eller högre ger 3 poäng

Särskilt prov

Skriftligt prov som mäter matematiskförmåga, läsförståelse och datoranvändning ger max 25 poäng.

Genomförande och dokumentation av urvalsprocessen

Om antalet behöriga sökande till utbildningen är fler än antalet platser sker ett urval. Urvalet genomförs enligt ovanstående urvalsgrunder.

Ansökningarna rangordnas efter summan av poängen och beslut om antagning fattas av ledningsgruppen. Övriga behöriga placeras som reserver enligt samma rangordning.

Sökande får antagningsbesked till utbildningen och uppmanas att bekräfta sin plats senast angivet datum. Även de som inte blivit antagna informeras. Om någon tackar nej till sin plats, alternativt inte bekräftar platsen innan det datum som angivits antas nästa sökande enligt reservlistan.

Ledningsgruppens beslut protokollförs och hela urvals- och antagningsprocessen dokumenteras och arkiveras enligt gällande lagar och kommunens arkiveringspolicy. Antagningsprocessen hanteras i det IT-baserade ansökningsverktyget.

IT-projektledare

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande.

Urvalsgrunder

Betyg

 • Engelska 5 alt. A – Lägst betyget C alt. VG eller högre ger 3 poäng
 • Engelska 6 alt. B – Lägst betyget C alt. VG eller högre ger 5 poäng

Särskilt prov

Ger max 25 poäng. Mer information kommer snart.

Genomförande och dokumentation av urvalsprocessen

Om antalet behöriga sökande till utbildningen är fler än antalet platser sker ett urval. Urvalet genomförs enligt ovanstående urvalsgrunder.

Ansökningarna rangordnas efter summan av poängen och beslut om antagning fattas av ledningsgruppen. Övriga behöriga placeras som reserver enligt samma rangordning.

Sökande får antagningsbesked till utbildningen och uppmanas att bekräfta sin plats senast angivet datum. Även de som inte blivit antagna informeras. Om någon tackar nej till sin plats, alternativt inte bekräftar platsen innan det datum som angivits antas nästa sökande enligt reservlistan.

Ledningsgruppens beslut protokollförs och hela urvals- och antagningsprocessen dokumenteras och arkiveras enligt gällande lagar och kommunens arkiveringspolicy. Antagningsprocessen hanteras i det IT-baserade ansökningsverktyget.

Järnvägsprojektör

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande.

Urvalsgrunder

Betyg

 • Matematik 2 alt. B – Lägst betyget C alt. VG eller högre ger 3 poäng
 • Matematik 3 alt. C – Lägst betyget C alt. VG eller högre ger 5 poäng
 • Matematik 4 alt. D - Lägst betyget D alt. G eller högre ger 5 poäng

Särskilt prov

Skriftligt prov som mäter matematisk förmåga, läsförståelse och datoranvändning ger max 25 poäng.

Genomförande och dokumentation av urvalsprocessen

Om antalet behöriga sökande till utbildningen är fler än antalet platser sker ett urval. Urvalet genomförs enligt ovanstående urvalsgrunder.

Ansökningarna rangordnas efter summan av poängen och beslut om antagning fattas av ledningsgruppen. Övriga behöriga placeras som reserver enligt samma rangordning.

Sökande får antagningsbesked till utbildningen och uppmanas att bekräfta sin plats senast angivet datum. Även de som inte blivit antagna informeras. Om någon tackar nej till sin plats, alternativt inte bekräftar platsen innan det datum som angivits antas nästa sökande enligt reservlistan.

Ledningsgruppens beslut protokollförs och hela urvals- och antagningsprocessen dokumenteras och arkiveras enligt gällande lagar och kommunens arkiveringspolicy. Antagningsprocessen hanteras i det IT-baserade ansökningsverktyget.

Logistiker

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande.

Urvalsgrunder

Betyg

 • Engelska 5 alt. A - Lägst betyg C alt. VG eller högre - ger 3 poäng
 • Engelska 6 alt. B - Lägst betyget C alt. VG eller högre - ger 5 poäng
 • Matematik 2 alt. B - Lägst betyget C alt. VG eller högre - ger 3 poäng
 • Matematik 3 alt. C - Lägst betyget E alt. G eller högre - ger 5 poäng

Särskilt prov

Skriftligt prov som mäter matematisk förmåga, läsförståelse och datoranvändning ger max 25 poäng.

Genomförande och dokumentation av urvalsprocessen

Om antalet behöriga sökande till utbildningen är fler än antalet platser sker ett urval. Urvalet genomförs enligt ovanstående urvalsgrunder.

Ansökningarna rangordnas efter summan av poängen och beslut om antagning fattas av ledningsgruppen. Övriga behöriga placeras som reserver enligt samma rangordning.

Sökande får antagningsbesked till utbildningen och uppmanas att bekräfta sin plats senast angivet datum. Även de som inte blivit antagna informeras. Om någon tackar nej till sin plats, alternativt inte bekräftar platsen innan det datum som angivits antas nästa sökande enligt reservlistan.

Ledningsgruppens beslut protokollförs och hela urvals- och antagningsprocessen dokumenteras och arkiveras enligt gällande lagar och kommunens arkiveringspolicy. Antagningsprocessen hanteras i det IT-baserade ansökningsverktyget.

Medicinsk vårdadministratör

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande.

Urvalsgrunder

Betyg

 • Engelska 5 alt. A - Lägst betyget C alt. VG eller högre ger 3 poäng 
 • Engelska 6 alt. B - Lägst betyget C alt. VG eller högre ger 5 poäng 

Särskilt prov

Skriftligt prov som mäter ord- och läsförståelse samt svenska skrivregler. Provet ger max 25 poäng.

Urvalstester

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser på utbildningen så kallas samtliga behöriga till urvalstester. Motivet till detta särskilda urvalsverktyg är att se vilka av de sökande som har bäst förutsättningar att kunna tillgodogöra sig utbildningen.

Det särskilda urvalstestet mäter ord- och läsförståelse samt svenska skrivregler. Testet ger max 15 poäng.

Genomförande och dokumentation av urvalsprocessen

Om antalet behöriga sökande till utbildningen är fler än antalet platser sker ett urval. Urvalet genomförs enligt ovanstående urvalsgrunder.

Ansökningarna rangordnas efter summan av poängen och beslut om antagning fattas av ledningsgruppen. Övriga behöriga placeras som reserver enligt samma rangordning.

Sökande får antagningsbesked till utbildningen och uppmanas att bekräfta sin plats senast angivet datum. Även de som inte blivit antagna informeras. Om någon tackar nej till sin plats, alternativt inte bekräftar platsen innan det datum som angivits antas nästa sökande enligt reservlistan.

Ledningsgruppens beslut protokollförs och hela urvals- och antagningsprocessen dokumenteras och arkiveras enligt gällande lagar och kommunens arkiveringspolicy. Antagningsprocessen hanteras i det IT-baserade ansökningsverktyget.

Processtekniker - hållbar produktion

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande.

Urvalsgrunder

Betyg

 • Matematik 2 alt. B - Lägst betyget C alt. VG eller högre - ger 3 poäng
 • Matematik 3 alt. C - Lägst betyget E alt. G eller högre - ger 5 poäng
 • Praktisk ellära - Lägst betyget C alt. VG eller högre - ger 3 poäng 

Särskilt prov

Skriftligt prov som mäter matematisk förmåga, läsförståelse och datoranvändning ger max 25 poäng.

Genomförande och dokumentation av urvalsprocessen

Om antalet behöriga sökande till utbildningen är fler än antalet platser sker ett urval. Urvalet genomförs enligt ovanstående urvalsgrunder.

Ansökningarna rangordnas efter summan av poängen och beslut om antagning fattas av ledningsgruppen. Övriga behöriga placeras som reserver enligt samma rangordning.

Sökande får antagningsbesked till utbildningen och uppmanas att bekräfta sin plats senast angivet datum. Även de som inte blivit antagna informeras. Om någon tackar nej till sin plats, alternativt inte bekräftar platsen innan det datum som angivits antas nästa sökande enligt reservlistan.

Ledningsgruppens beslut protokollförs och hela urvals- och antagningsprocessen dokumenteras och arkiveras enligt gällande lagar och kommunens arkiveringspolicy. Antagningsprocessen hanteras i det IT-baserade ansökningsverktyget.

Projektledare inriktning vindkraft

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande.

Urvalsgrunder

Betyg

 • Matematik 2 alt. B - Lägst betyget C alt. VG eller högre - ger 3 poäng
 • Matematik 3 alt. C - Lägst betyget E alt. G eller högre - ger 5 poäng
 • Engelska 6 alt. B - Lägst betyget C alt. VG eller högre ger 3 poäng 

Särskilt prov

Skriftligt prov som mäter matematisk förmåga, läsförståelse och datoranvändning ger max 25 poäng.

Genomförande och dokumentation av urvalsprocessen

Om antalet behöriga sökande till utbildningen är fler än antalet platser sker ett urval. Urvalet genomförs enligt ovanstående urvalsgrunder.

Ansökningarna rangordnas efter summan av poängen och beslut om antagning fattas av ledningsgruppen. Övriga behöriga placeras som reserver enligt samma rangordning.

Sökande får antagningsbesked till utbildningen och uppmanas att bekräfta sin plats senast angivet datum. Även de som inte blivit antagna informeras. Om någon tackar nej till sin plats, alternativt inte bekräftar platsen innan det datum som angivits antas nästa sökande enligt reservlistan.

Ledningsgruppens beslut protokollförs och hela urvals- och antagningsprocessen dokumenteras och arkiveras enligt gällande lagar och kommunens arkiveringspolicy. Antagningsprocessen hanteras i det IT-baserade ansökningsverktyget.

Rådgivare bank och placering

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande.

Urvalsgrunder

Betyg

 • Engelska 5 alt. A - Lägst betyg C alt. VG eller högre - ger 3 poäng
 • Engelska 6 alt. B - Lägst betyget C alt. VG eller högre - ger 5 poäng
 • Matematik 2 alt. B - Lägst betyget C alt. VG eller högre - ger 3 poäng
 • Matematik 3 alt. C - Lägst betyget E alt. G eller högre - ger 5 poäng

Särskilt prov

Skriftligt prov som mäter matematisk förmåga, läsförståelse och datoranvändning ger max 25 poäng.

Genomförande och dokumentation av urvalsprocessen

Om antalet behöriga sökande till utbildningen är fler än antalet platser sker ett urval. Urvalet genomförs enligt ovanstående urvalsgrunder.

Ansökningarna rangordnas efter summan av poängen och beslut om antagning fattas av ledningsgruppen. Övriga behöriga placeras som reserver enligt samma rangordning.

Sökande får antagningsbesked till utbildningen och uppmanas att bekräfta sin plats senast angivet datum. Även de som inte blivit antagna informeras. Om någon tackar nej till sin plats, alternativt inte bekräftar platsen innan det datum som angivits antas nästa sökande enligt reservlistan.

Ledningsgruppens beslut protokollförs och hela urvals- och antagningsprocessen dokumenteras och arkiveras enligt gällande lagar och kommunens arkiveringspolicy. Antagningsprocessen hanteras i det IT-baserade ansökningsverktyget.

Solenergiprojektör

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande.

Urvalsgrunder

Betyg

 • Matematik 2 alt. B – Lägst betyget C alt. VG eller högre ger 3 poäng
 • Matematik 3 alt. C – Lägst betyget E alt. G eller högre ger 5 poäng 
 • Praktisk ellära - Lägst betyget E alt. G eller högre ger 3 poäng 

Särskilt prov

Skriftligt prov som mäter matematisk förmåga, läsförståelse och datoranvändning ger max 25 poäng.

Genomförande och dokumentation av urvalsprocessen

Om antalet behöriga sökande till utbildningen är fler än antalet platser sker ett urval. Urvalet genomförs enligt ovanstående urvalsgrunder.

Ansökningarna rangordnas efter summan av poängen och beslut om antagning fattas av ledningsgruppen. Övriga behöriga placeras som reserver enligt samma rangordning.

Sökande får antagningsbesked till utbildningen och uppmanas att bekräfta sin plats senast angivet datum. Även de som inte blivit antagna informeras. Om någon tackar nej till sin plats, alternativt inte bekräftar platsen innan det datum som angivits antas nästa sökande enligt reservlistan.

Ledningsgruppens beslut protokollförs och hela urvals- och antagningsprocessen dokumenteras och arkiveras enligt gällande lagar och kommunens arkiveringspolicy. Antagningsprocessen hanteras i det IT-baserade ansökningsverktyget.

Systemutvecklare .NET

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande.

Urvalsgrunder

Betyg

 • Engelska 6 alt. B - betyget C alt. VG eller högre ger 3 poäng 
 • Matematik 2 alt. B - betyget C alt. VG eller högre ger 3 poäng 
 • Matematik 3 alt. C - betyget E alt. G eller högre ger 5 poäng
 • Programmering 1 - betyget C alt. VG eller högre ger 3 poäng
 • Programmering 2 - betyget E alt. G eller högre ger 5 poäng 

Särskilt prov

Skriftligt prov som mäter matematisk förmåga, läsförståelse och datoranvändning ger max 25 poäng.

Genomförande och dokumentation av urvalsprocessen

Om antalet behöriga sökande till utbildningen är fler än antalet platser sker ett urval. Urvalet genomförs enligt ovanstående urvalsgrunder.

Ansökningarna rangordnas efter summan av poängen och beslut om antagning fattas av ledningsgruppen. Övriga behöriga placeras som reserver enligt samma rangordning.

Sökande får antagningsbesked till utbildningen och uppmanas att bekräfta sin plats senast angivet datum. Även de som inte blivit antagna informeras. Om någon tackar nej till sin plats, alternativt inte bekräftar platsen innan det datum som angivits antas nästa sökande enligt reservlistan.

Ledningsgruppens beslut protokollförs och hela urvals- och antagningsprocessen dokumenteras och arkiveras enligt gällande lagar och kommunens arkiveringspolicy. Antagningsprocessen hanteras i det IT-baserade ansökningsverktyget.

Vatten- och biogastekniker

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande.

Urvalsgrunder

Betyg 

 • Matematik 2 alt. B - Lägst betyget C alt.VG eller högre - ger 3 poäng
 • Matematik 3 alt. C - Lägst betyget E alt. G eller högre - ger 5 poäng
 • Praktisk ellära - Lägst betyget C alt. VG eller högre ger 3 poäng 

Särskilt prov

Särskilt prov - Skriftligt prov som mäter matematisk förmåga, läsförståelse och datoranvändning ger max 25 poäng.

Genomförande och dokumentation av urvalsprocessen

Om antalet behöriga sökande till utbildningen är fler än antalet platser sker ett urval. Urvalet genomförs enligt ovanstående urvalsgrunder.

Ansökningarna rangordnas efter summan av poängen och beslut om antagning fattas av ledningsgruppen. Övriga behöriga placeras som reserver enligt samma rangordning.

Sökande får antagningsbesked till utbildningen och uppmanas att bekräfta sin plats senast angivet datum. Även de som inte blivit antagna informeras. Om någon tackar nej till sin plats, alternativt inte bekräftar platsen innan det datum som angivits antas nästa sökande enligt reservlistan.

Ledningsgruppens beslut protokollförs och hela urvals- och antagningsprocessen dokumenteras och arkiveras enligt gällande lagar och kommunens arkiveringspolicy. Antagningsprocessen hanteras i det IT-baserade ansökningsverktyget.

VVS-ingenjör-energi och teknik

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande.

Urvalsgrunder

Betyg

 • Matematik 2 alt. B – Lägst betyget C alt. VG eller högre ger 3 poäng
 • Matematik 3 alt. C – Lägst betyget E alt. G eller högre ger 5 poäng
 • Matematik 4 alt. D – Lägst betyget E alt. G eller högre ger 5 poäng 

Särskilt prov

Skriftligt prov som mäter matematisk förmåga, läsförståelse och datoranvändning ger max 25 poäng.

Genomförande och dokumentation av urvalsprocessen

Om antalet behöriga sökande till utbildningen är fler än antalet platser sker ett urval. Urvalet genomförs enligt ovanstående urvalsgrunder.

Ansökningarna rangordnas efter summan av poängen och beslut om antagning fattas av ledningsgruppen. Övriga behöriga placeras som reserver enligt samma rangordning.

Sökande får antagningsbesked till utbildningen och uppmanas att bekräfta sin plats senast angivet datum. Även de som inte blivit antagna informeras. Om någon tackar nej till sin plats, alternativt inte bekräftar platsen innan det datum som angivits antas nästa sökande enligt reservlistan.

Ledningsgruppens beslut protokollförs och hela urvals- och antagningsprocessen dokumenteras och arkiveras enligt gällande lagar och kommunens arkiveringspolicy. Antagningsprocessen hanteras i det IT-baserade ansökningsverktyget.