Högskoleutbildning på Campus Varberg

Det finns stora skillnader mellan att läsa på gymnasiet och på universitet eller högskola. Det här bör du veta innan du börjar. 

All utbildning du läser vid ett universitet eller en högskola bygger på kurser. Vissa kurser är bara några veckor långa medan andra sträcker sig över ett helt år.

Om du läser ett program som leder till en examen har universitetet eller högskolan bestämt vilka kurser som ska ingå i programmet och i vilken ordning du ska läsa kurserna. Om du läser ett program har du en garanterad plats på alla kurser som ingår.

Heltidsstudier tar ungefär 40 timmar i veckan. Men alla timmar är inte inbokade för föreläsningar, mycket tid går åt till att läsa litteratur och göra uppgifter på egen hand. Ett tekniskt ämne har oftare fler föreläsningar, seminarier eller annan form av schemalagd undervisning än andra ämnen. Men oavsett vilket ämne du väljer att läsa har du ändå stor frihet att välja hur du vill planera din tid.

Film om högskolestudier