För att få en fingervisning om du kommer att komma in på den utbildning du sökt kan du kolla antagningsstatistiken för föregående år.

Antagningspoängen är inte samma varje år

Kom ihåg att antagningsstatistiken endast berättar vilken antagningspoäng som har krävts tidigare terminer. Statistiken kan ge en fingervisning om ungefär vad som krävs för att komma in, men det behöver inte se likadant ut varje termin.

Det kan krävas lägre antagningspoäng

Det kan vara så att den slutgiltiga antagningspoängen för en viss utbildning är lägre än den som står i antagningsstatistiken. Det beror på att det är universiteten och högskolorna själva som sköter reservantagningen efter det andra urvalet.

Statistik före år 2010

2010 infördes nya regler för antagning till universitet och högskolor. Därför kan det vara svårt att jämföra antagningspoäng (jämförelsetal) före och efter 2010.

Antagningsstatistik på Jämför utbildning

Via antagningsstatistik i Jämför utbildning på studera.nu kan du se vilken antagningspoäng som krävdes för att komma in tidigare terminer. Du kan se både vilken poäng som gällde för dem som kom in med hjälp av högskoleprovet och för dem som kom in med gymnasiebetyg.

Till Jämför utbildning på studera.nu

Antagningsstatistik på uhr.se

På uhr.se hittar du mer specifik statistik, där kan du bland annat söka fram:

  • Hur många som sökte en specifik utbildning en viss termin.
  • Hur många som kom in på en specifik utbildning.
  • Vilket som var den lägsta antagningspoängen (jämförelsetal) som krävdes till en viss utbildning för att bli antagen.

Till antagningsstatistiken på uhr.se