campusbiblioteket_620x320 Campusbiblioteket | Student

Campus Varberg har naturligtvis ett eget bib-liotek, och det är tillgängligt för både studenter och allmänhet. Det handlar dock inte bara om böcker, utan även om informationsdatabaser och coachning åt alla som söker information. Med sin ombonade miljö och tillmötesgående personal har Campusbiblioteket blivit en fast punkt för många studenter

Böckernas tid är inte på något vis förbi. Böckernas betydelse har istället ökat, inte minst för den djupare och bredare kunskapen. Alltmer publiceras också digitalt. Här kan det vara svårt att bedöma informationens kvalitet. Det är svårt att få fram säkra uppgifter om källor, och detta tar ofta längre tid än man tror.

Ett välsorterat urval av litteratur och tidskrifter, tillsammans med källgranskade informationsdatabaser och professionell service åt studenterna är därför grunden till ett bra bibliotek. Detta är ambitionen på Campusbiblioteket i Varberg.

– Vi märker tydligt att vi tillgodoser viktiga behov hos våra studenter. Och att vi är uppskattade. De kommer hit för att låna, läsa referenslitteratur, söka i databaser eller studera enskilt och i grupp. Vi hjälper till och handleder och ordnar utbildning i effektiv informationssökning. Det är krävande att vara student och vår uppgift är att ge dem stöd, säger Veronica Aasheim Kvist, som är ansvarig för Campusbiblioteket.

Öppet för allmänheten

Eftersom allt fler yrkesverksamma bedriver högskolestudier fyller biblioteket också en viktig roll för kommunens övriga invånare.

– Biblioteket drivs av Varbergs kommun och vårt fokus ligger på de ämnesområden där utbildning bedrivs på Campus, det vill säga vård, medicin, hälsa, pedagogik, psykologi, forskningsmetodik, ekonomi … säger Sabina Bolander som också arbetar på biblioteket.

Om någon litteratur skulle saknas löser man detta genom inköp eller fjärrlån (inlån från andra bibliotek). En av bibliotekets uppgifter är också att följa kunskapsutvecklingen inom Campus olika områden och ta hem de böcker som snart kommer att efterfrågas. Det handlar om att ligga i frontlinjen och pejla behovet.

Öppettider och information

Campusbiblioteket har en egen hemsida, här hittar du information om öppettider, låneregeler, utbud etc.

www.varbergsbibliotek.se