Det är inte alldeles enkelt att hitta rätt i våra lokaler och bland alla olika salar och korridorer. Efter diverse gen- och senvägar har du nog lärt dig att hitta det du behöver men innan dess, eller om du är en tillfällig gäst så kan en karta vara till hjälp.

I de tre vita byggnaderna – A, B och E – hittar du lektionssalar, datasalar, grupprum och telebildsalar. I bottenplan på E-huset ligger receptionen, biblioteket, Studentföreningen WEST och studenternas matsal och kök. På andra våning i flygeln utmed Otto Torells gata sitter Alexandersoninstitutet.

En trappa upp i det röda C-huset, med ingång via den östra kortsidan, ligger administrationen med vaktmästeri, IT-support och utbildningssamordning. Här sitter även vägledare och administration för den kommunala vuxenutbildningen. Högst upp i C-huset ligger stora och lilla hörsalen där de Öppna föreläsningarna brukar ta plats. I C-huset ligger även restaurangen Västerports Kök.

Glöm inte att stänga fönster och ställa i ordning stolar/bord efter dig när du är den sista att lämna en sal!

Karta

Högskolan i Halmstad har tagit fram en interaktiv karta över salar på Campus Varberg i verktyget MazeMap. Nedan finns en översikt av byggnaden och de olika lokalerna.  

Byggnader

A1
Lektionssalar.

A2
Lektionssalar.
Högskolan i Halmstad – HOS.

B1
Lektionssalar.
Högskolan i Halmstad – HOS

B2
Lektionssalar.
Högskolan i Halmstad – HOS.

C
Västerports Kök.
Administration.
Stora- och lilla hörsalen.

E
Reception och entré (mot hamnen).

E1
Campusbiblioteket.
Lektionssalar.

E2
Lektionssalar.
Studentföreningen WEST.
Alexandersoninstitutet.


Uppsamlingsplats vid brand, utanför Hamnmagasinet.