Campus Varberg är en mäklare, mötesplats och motor för kunskap. Genom Efterfrågad utbildning verkar Campus Varberg för att möta omvärldens kompetensförsörjningsbehov och genom Efterfrågad utveckling för att möta de utvecklingsbehov som finns.

Efterfrågad forskning 2022

Satsningen Efterfrågad forskning verkar för att öka forskningens närvaro i de utbildningar och projekt som erbjuds och bedrivs vid Campus Varberg. Genom finansiering från Sparbanksstiftelsen i Varberg har Campus Varberg möjlighet att utlysa fyra till sex (4–6) stipendier, om maximalt 450 000 kronor vardera, för att genomföra forskning inom de ämnesdiscipliner och projekt som finns representerade vid Campus Varberg.

Vem kan ansöka?

Stipendierna utlyses ett år i taget och riktar sig till samverkansparter till Campus Varberg som bedriver utbildning eller deltar i projekt inom ramen för Campus Varbergs verksamhet. Såväl doktorander, disputerade och forskarutbildade motsvarande lägst filosofie licentiat välkomnas att söka. Ansökan skickas via e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. med ämnesrubrik ”Efterfrågad forskning 2022”. Inlämnad ansökan behandlas som offentlig handling.

Sista ansökningsdag

Kompletta ansökningshandlingar ska vara Campus Varberg tillhanda senast den 30 september 2022.

  Gå till ansökan för Efterfrågad forskning 2022

 


Efterfrågad forskning 2021

Nedanstående projekt har tilldelats stipendier om 450 000 kronor var för att öka forskningens närvaro på Campus Varberg. 

hb

Consuming digital data: commercial, productive and critical implications

Projektet syftar till att se hur konsumenter förhåller sig till datadriven, riktad, reklam. Hur man ser på integritet, datainsamling och artificiellt skapat innehåll utifrån beteendemönster. Forskningen och dess resultat kommer att stärka befintliga utbildningar vid Campus Varberg, specifikt Handelsekonomiprogrammet och Event management. Projektet syftar även till att samverka med det befintliga projektet Futures by Design och Datalabb Halland där studenter hjälper företag att bättre förstå och nyttja den data de skapar genom sin verksamhet/produktion. Forskningen genomförs i samverkan med Högskolan i Borås.

MAU

Välja eller inte välja: vad är ett val?

Den halländska landsbygden har nationellt sett en lägre grad av vidareutbildning men en högre grad av entreprenörskap. Hur samverkar dessa faktorer och leder fram till en alternativ väg till utveckling än det som rekommenderas av utbildningssystemet? Projektet syftar till att integrera forskning och resultat i studie- och yrkesvägledarprogrammet samt skapa insikter för hur Campus Varberg kan bidra till en utveckling av det som är särskilt i bygden. Dessa lokala förutsättningar är viktiga erfarenheter för att kunna utveckla kunskap om hur exempelvis vägledare kan arbeta för att lyfta fram alternativa vägar till arbetsmarknaden. Forskningen genomförs i samverkan med Malmö universitet.

his

Organisatorisk resiliens hos partnerbutiker till Campus Varberg under corona-krisen

Projektet syftar till att studera hur butiker i Varberg hanterat att möta krisen under coronapandemin. Detta utifrån begreppet organisatorisk resiliens. Ambitionen är även att stärka Campus Varbergs relationer med den lokala handeln, främst kopplat till utbildningen Handelsekonomiprogrammet. Forskningen genomförs i samverkan med Högskolan i Skövde.

hb

Vinnande omvärldsrelationer

Forskningen ingår som en del av ett växande forskningsområde med fokus på det civila samhällets utveckling, organisering och samspel med övriga delar av samhället. Projektet vill bidra till detta område genom att studera elitfotbollsföreningars livskraft med fokus på hållbara omvärldsrelationer. Projektet syftar till att integrera forskning i utbildning men även att arrangera två forskningsseminarier vid Campus Varberg till vilket forskare, praktiker, lärare och studenter bjuds in för att skapa förutsättningar för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Kunskap om det civila samhällets utveckling, organisering och samspel har potential att bidra till hållbar utveckling lokalt och regionalt. Forskningen genomförs i samverkan med Högskolan i Borås.

spsvbg stod