Stipendier

Det brukar heta att pengar inte är allt, men ibland är de faktiskt avgörande för att förverkliga sina ambitioner – inte minst om man är student med en begränsad budget.

Behöver du hjälp med finansiering? Tänk dig att du till exempel har ett projektarbete, en uppsats eller en uppgift som du absolut vill göra, men det fattas pengar för att slutföra med den finish och det slutresultat som du vill ha. Du har helt enkelt inte råd. Det kan handla om att besöka några företag eller åka på något studiebesök som hänger samman med din uppgift. 

Varje år får Campus Varberg möjligheten att dela ut stipendier tack vare Sparbanksstiftelsen Varberg. Alla som är inskrivna på ett högskoleprogram eller en yrkeshögskoleutbildning på Campus Varberg kan söka stipendier

Emma Ahlander utvecklade secondhand butik

Emma Ahlander startade en secondhandbutik tillfälligt i centrala Varberg och fick stipendium för omkostnader vid uppstarten. Emmas projekt gick under namnet ReWeDo Second Hand och möjliggjorde för andra studenter att tjäna pengar genom att sälja i hennes butik. Dessutom ville Emma med sitt projekt skapa nytänk kring konsumtion.

– Att få stipendium gav mig möjligheten att förverkliga mitt hållbarhetsprojekt och samtidigt få erfarenhet kring att driva företag, säger Emma.

Exempel på tidigare beviljade stipendier

Många stipendier har beviljats genom året, här kommer några exempel på stipendier som beviljats som förhoppningsvis kan vara inspirerande för dig som vill söka stipendium.

  • Adrian Cicek (från utbildningen Energitekniker med specialisering vindkraft) visade god kreativitet och var ett bra exempel på nytänkande och beviljades ett bidrag när han på egen hand skapade en modell av ett 5W vindkraftverk.
  • Julia Gustafsson och Suzanne Karlsson (från utbildningen Handelsekonomiprogrammet) beviljades stipendium då de stöttat och hjälpt studenter vid utbildningen med studieteknik och förberedelser inför tentor. Deras projekt främjade både studieresultat och gemenskap vilket gett studenterna en god start på utbildningen. 
  • Studentföreningen WEST beviljades ett bidrag för att kunna genomföra gemensamma aktiviteter under Wårveckan.

Du kanske har egna idéer?

Har du egna idéer och uppslag till hur man kan utveckla eller förbättra något för dig själv och andra studenter? Eller varför inte ta initiativ till att förbättra något på Campus Varberg?

Ambitioner ska belönas, men kanske inte med pengar i sig, utan med möjligheten att genomföra något som är utvecklande och förbättrar. Då blir pengarna ett verktyg och en hjälp.

Sparbanksstiftelsen Varberg

På Campus Varberg kan du förverkliga dina ambitioner med hjälp av våra stipendier finansierade av Sparbanksstiftelsen Varberg. Detta tycker vi är en viktig morot för våra studenter. Målet med utdelning av stipendier är att premiera en enskild student eller en grupp av studenter som är inskrivna vid Campus Varberg, och som på ett särskilt sätt visat sig vara förtjänt eller förtjänta av ett erkännande. Stipendier på Campus Varberg delas ut med stöd från Varbergs Sparbank genom Sparbanksstiftelsen Varberg.

Ansökan 2024

Ansökan görs genom en e-tjänst som tillhandahålls av Varbergs kommun. Du loggar in med BankID och följer sedan stegen för att genomföra din ansökan. Du behöver bland annat bifoga ett personligt brev där du motiverar varför du söker stipendium och till vad stipendiet är tänkt att användas till. I förekommande fall bifogas en kostnads­beräkning/budget och eventuella rekommendationer.

Ansökan till årets stipendier är stängd.

Sparbanksstiftelsen Varberg logotyp