Campus Varberg är en del av CLL – Centrum för Livslångt Lärande i Varbergs kommun. Utöver Campus Varberg innefattar CLL ytterligare två verksamheter: Vuxenutbildningen i Varberg samt Alexandersoninstitutet.

CLL:s verksamhetsidé är att agera som mötesplats, mäklare och motor. Utifrån ett nytänkande förhållningssätt till omvärldens behov skapar CLL mötesplatser, mäklar kunskap och är en motor för utveckling.

Campus Varberg

Campus Varberg arbetar utifrån ledorden ”efterfrågad utbildning”. Detta innebär att de utbildningar som erbjuds ska vara efterfrågade av näringsliv och samhälle. Genom samverkan med olika högskolor och universitet samt upphandling av utbildningsanordnare till yrkeshögskolan arbetar Campus Varberg med att mäkla kunskap. Campus Varberg är också en mötesplats för många människor; företagare, lärare och studenter, allmänhet och näringsliv. Här korsbefruktas kunskap, idéer och tankar med varandra.

Alexandersoninstitutet

Där Campus Varberg arbetar utifrån ledorden ”efterfrågad utbildning” arbetar Alexandersoninstitutet med ”efterfrågad utveckling”. Alexandersoninstitutet startade för att stärka CLL:s uppdrag att vara en motor i den regionala utvecklingen. Genom att samordna och tillvarata utvecklingsbehov kopplade till näringsliv i regionen ska Alexandersoninstitutet arbeta för att:

  • bidra till utveckling i näringslivet genom nätverk och projektsatsningar,
  • bidra till ökad konkurrens för regionen,
  • bidra till ökat fokus på internationalisering,
  • öka kopplingen mellan forskning och utveckling samt utbildning och näringsliv.

Vuxenutbildningen i Varberg

Vuxenutbildningen i Varberg erbjuder:

  • SFI – Utbildning i svenska för invandrare,
  • grundläggande och gymnasial vuxenutbildning,
  • yrkesutbildning och lärlingsutbildning,
  • Studie- och karriärvägledning genom Studie- och karriärcentrum.

Vuxenutbildningen möjliggör tillväxt inom yrkesområden där det råder brist på arbetskraft och skapar möjligheter för individen att etablera sig på arbetsmarknaden eller att studera vidare. Genom att upphandla olika utbildningsanordnare kan CLL genom Vuxenutbildningen i Varberg erbjuda det som efterfrågas av elever, näringsliv och branschorganisationer. Såväl olika yrkesinriktningar som olika studieformer.

 

Organisationsskiss

Organisation

Klicka på bilden för att öppna en större version.