Campus Varberg är en del av utbildnings- och arbetsmarknads­förvaltningen i Varbergs kommun, inom Campus Varberg verkar även Alexanderson­institutet.

Campus Varbergs verksamhetsidé är att agera som mötesplats, mäklare och motor. Utifrån ett nytänkande förhållningssätt till omvärldens behov skapar Campus Varberg mötesplatser, mäklar kunskap och är en motor för utveckling.

Campus Varberg

Campus Varberg arbetar utifrån ledorden ”efterfrågad utbildning”. Detta innebär att de utbildningar som erbjuds ska vara efterfrågade av näringsliv och samhälle. Vi driver egna yrkeshögskoleutbildningar och ger även högskoleutbildningar i samverkan med olika högskolor och universitet. Campus Varberg är också en mötesplats för många människor; företagare, lärare och studenter, allmänhet och näringsliv. Här korsbefruktas kunskap, idéer och tankar med varandra.

Alexandersoninstitutet

Där Campus Varberg arbetar utifrån ledorden ”efterfrågad utbildning” arbetar Alexandersoninstitutet med ”efterfrågad utveckling”. Alexandersoninstitutet startade för att stärka Campus Varbergs uppdrag att vara en motor i den regionala utvecklingen. Genom att samordna och tillvarata utvecklingsbehov kopplade till näringsliv i regionen ska Alexandersoninstitutet arbeta för att:

  • bidra till utveckling i näringslivet genom nätverk och projektsatsningar,
  • bidra till ökad konkurrens för regionen,
  • bidra till ökat fokus på internationalisering,
  • öka kopplingen mellan forskning och utveckling samt utbildning och näringsliv.