Studentinformation

IT

Datorer och inloggning

Inloggningsuppgifter till de stationära datorerna på Campus Varberg skickas till dig via sms och/eller e-post. Inloggningsuppgifter till det trådlösa nätverket kan du få i receptionen eller av WEST.

Felanmälan

Vid datorproblem, bortglömt lösenord eller problem med utskrifter och kopiatorer gör du en felanmälan direkt här på hemsidan. Felanmälan kan också göras på någon av de informationskiosker som står uppställda på Campus Varberg i A- och B-husens entréer, utanför studentköket i E-huset samt i receptionen i C-huset.

Webbplattformar

Har du glömt ditt lösenord eller har problem med er webbplattform (Luvit, WebbCT, DisCo, PingPong etc.) så skall du vända dig till aktuellt utbildningsleverantör.

Eduroam

På Campus Varberg har du tillgång till eduroam – ett samarbete mellan högskolor och universitet världen över för att underlätta nyttjandet av varandras trådlösa nätverk.

En student eller anställd vars universitet/högskola är medlem i eduroam kan, med sitt användarnamn från sitt hemuniversitet, logga in på det trådlösa nätverket på alla andra högskolor och universitet som är anslutna till eduroam.

Problem att ansluta till Eduroam?

Kontakta högskolornas IT-avdelningar om du har problem med eduroam.

Högskolan Väst
servicedesk@hv.se
0520-22 33 00

Högskolan i Borås
it-avdelningen@hb.se
033 – 435 46 90

Högskolan Skövde
helpdesk@his.se
0500-44 81 52
0500-44 88 00

Malmö högskola
Helpdesk - Studenter
support@mah.se
040-665 75 25

Högskolan Halmstad
helpdesk@hh.se

Läs mer om Eduroam

Utskrift och kopiering

För utskrift och kopiering använder du din passerbricka som du kan aktivera och fylla på hos WEST.

Kopiator och skrivare finns i B-husen på plan 2 och i biblioteket, dessutom finns en färgskrivare/kopiator i E2-huset på plan 3. Hos WEST kan du också få hjälp med att scanna in dokument mot en avgift.

Felanmälan

Vid datorproblem, bortglömt lösenord eller problem med utskrifter och kopiatorer gör du en felanmälan direkt här på hemsidan. Felanmälan kan också göras på någon av de informationskiosker som står uppställda på Campus Varberg i A- och B-husens entréer, utanför studentköket i E-huset samt i receptionen i C-huset.


Lokaler och säkerhet

Brandsäkerhet och utrymning

Här hittar du information om rutiner kring brandövning samt hur du ska agera vid brandlarm

Utrymningsövning

Utrymningsövning sker minst en gång om året. Information om vad du ska göra vid brand, uppsamlingsplats med mera hittar du i samtliga klass- och grupprum och i de flesta gemensamma ytorna. Du hittar också informationen här nedanför.

  • Automatiskt brandlarm/utrymningslarm är kopplat direkt till Räddningstjänsten. Brandlarmet aktiveras via rökdetektorer.
  • Lokalerna är försedda med inomhusbrandposter. Brandgasventilation finns i trapphus i form av öppningsbara fönster. Nödbelysning finns i samlingslokaler och trapphus.
  • Utrymningsövning genomförs minst en gång om året. Utrymningsplaner finns uppsatta på strategiska platser.
  • Vid övning ansvarar lärare/personal för att alla lämnar det våningsplan som de vid aktuellt tillfälle vistas på.
  • Observera att hissar ej skall användas.
  • Efter utrymningen samlas alla på uppsamlingsplatsen som är framför Hamnmagasinet.

Vid frågor om brandskydd kontakta vaktmästare Jan Svärdström på 0340-69 74 10 eller via e-post: jan.svardstrom@campus.varberg.se

Åtgärder när brandlarmet går eller om du upptäcker en brand

Det är viktigt att du följer stegen; rädda, varna, larma, släck, utrym, möt räddningstjänsten.

Rädda

Rädda dig själv och hjälp andra som är i fara. Är lokalen rökfylld är den säkraste vägen ut genom att krypa längs golvet. Gå inte genom röken! Är du sist ur lokalen? Stäng dörren, det minskar risken för att branden sprider sig och minskar rökutvecklingen.

Varna

Varna dina kollegor/kamrater och andra. Kanske sitter någon av dem med hörlurar eller i telefon? Risk finns att de inte uppfattar faran. Hjälp dem och varna dem.

Larma

Om du ser att det brinner: Tryck på larmknapp för automatiskt brandlarm. Ring även 112. Detta för att förstärka det automatiska brandlarmet. Berätta vem du är, vad som hänt, var det brinner och möt upp räddningstjänsten.

Släck

Du kan börja släcka elden efter ovan nämnda insatser.

Släck elden på ett säkert sätt. Är det elektronik som brinner ska du använda pulver eller kolsyresläckare. Utplacerade brandsläckare har från början anpassats till sin miljö. Deras placering finns utmärkt på utrymningsplanerna. Kan eller vågar du inte släcka, stäng in branden genom att stänga alla dörrar och fönster.

På brandsläckaren finns symboler och text som visar vad den kan användas till.

Utrym byggnad

Ta alltid den närmaste utrymningsvägen ut. Se dig om och följ de gröna skyltarna för vägen ut.

Utrymningsledare
Om larmet går ska lärare/föreläsare agera utrymningsledare. Uppmana alla studenter att gå till återsamlingsplatsen. Lokalen ska vara tom när läraren/föreläsaren lämnar den.

Vid utrymning av kontorslokalerna är det viktigt att uppmärksamma så att alla går med ut. Titta in i kontor på vägen ut för att se till att alla uppmärksammat att larmet gått. Uppmana dina kollegor att gå till återsamlingsplatsen.

Den närmsta vägen ut är alltid den snabbaste.Ta trapporna, använd aldrig hissen!

Bege dig till återsamlingsplatsen utanför Hamnmagasinet.

Personer med funktionsnedsättning

Om larmet ljuder ska personer som sitter i rullstol följas till en brandcell som inte larmar. Någon bör stanna med personen och räddningstjänsten ska informeras om att det finns rullstolsburna i en annan lokal som behöver hjälp ut om även de lokalerna ska utrymmas.

Möt upp räddningstjänsten

Visa räddningstjänsten var det brinner för att livräddning och brandsläckning ska kunna genomföras snabbare.

Passerbricka och larm

Passerbrickor finns att hämta hos studentföreningen WEST, deras kontor ligger på nedersta plan i E-huset vid Studentarean.

Brickorna fungerar som nyckel vid passage i Campus Varbergs lokaler samt som legitimation vid utskrift och kopiering. Larmtillkoppling sker automatiskt på kvällen klockan 24.00.

Om du förlorar din bricka anmäler du omedelbart detta till WEST där du också beställer en ny som kostar 70 kronor. Efter avslutade studier lämnas passerbrickan tillbaka till WEST, den kan även lämnas in i receptionen.

Rökning

All rökning är förbjuden på Campus Varberg. Förbudet gäller såväl inomhus som utomhus inom Campus Varbergs område. Även e-cigaretter omfattas av rökförbudet.

Studentkök

På Campus Varberg har du som studerande möjlighet att ta med dig och laga eller värma din egen mat.

På bottenplan i E-huset finns ett större studentkök och i A- samt B-husen finns ett par mindre pentrys. Studenterna har ett gemensamt ansvar för att köken ochs källsorteringen sköts. Kylskåpet rensas av studentföreningen WEST sista fredagen varje månad.


Studier

Schema

I vårt lokalbokningsverktyg kan du söka fram ditt schema genom att fylla i kursbeteckning, exempelvis EVI15.

Observera att detta endast är lokalschema, studieschema får du från respektive högskola eller utbildningsarrangör. Lokal​schema kan du också ta fram på någon av de informationskiosker som står uppställda på Campus Varberg i A- och B-husens entréer, utanför studentköket i E-huset samt i receptionen i C-huset.

Gå till schemasök

Studieuppehåll och studieavbrott

Här hittar du mer information om vad som gäller vid studieuppehåll respektive studieavbrott. 

Studieuppehåll

Ett studieuppehåll är ett tidsbegränsat uppehåll från studierna, där du som studerande har för avsikt att komma tillbaka och slutföra utbildningen.

Vill du veta mer om vilka regler som gäller vid studieuppehåll? Ta då kontakt med din utbildningssamordnare på Campus Varberg eller med ditt lärosäte (högskola/universitet).

Studieavbrott

Ett studieavbrott innebär att studierna avbryts utan att du har tänkt slutföra dem. Vid studieavbrott förlorar du som studerande din utbildningsplats.

Om du vill avbryta dina studier måste du som läser inom yrkeshögskolan informera din utbildningssamordnare om detta. Du som läser ett högskoleprogram måste meddela ditt lärosäte om studieavbrottet, om du vill kan du börja med att ta kontakt med din utbildningssamordnare på Campus Varberg.

Studievägledning

I C-huset på plan 2, en trappa upp från receptionen, hittar du Studie- och karriärcentrum. Här kan du få stöd i frågor om vidareutbildning, karriärmöjligheter, arbetsmarknad och yrken samt CV-skrivning.

Vill du komma i kontakt med en studie- och karriärvägledare gör du det enklast via telefon 0340-69 70 71. Du kan även besöka dem på drop-in, se aktuella öppettider på www.studera.varberg.se.

Du som är högskolestudent kan också vända dig till din högskolas centrala studie- och karriärvägledning. På vissa högskolor finns också studievägledare på institutionerna, där du kan få svar på frågor som rör just din utbildning.

Tentamen

Vid Campus Varberg ges utbildning av flera olika universitet, högskolor och utbildningsanordnare. Informationen här gäller vid all tentamen som sker vid Campus Varberg. Observera dock att utöver dessa allmänna regler, kan särskilda regler gälla. Du måste därför informera dig om vad som gäller för just det lärosäte som du tenterar för. Information ges även i samband med tentamenstillfället.

Anmälan till tentamen

För att kunna tentera måste du som student vara registrerad på kursen och anmäld till tentamenstillfället. Anmälan är obligatorisk och du gör din anmälan inom utsatt tid genom länkarna för din utbildning i listan ovan, observera att det kan vara olika tidsramar beroende på lärosäte/anordnare.  

 Anmälan till tentamen gör du här.

Läser du någon av nedanstående utbildningar gör du din anmälan till tentamen via din högskolas hemsida i länkarna nedan.

Om du har missat att anmäla dig till en tentamen kan du få skriva i mån av plats. Läs mer om detta under sen ankomst nedan.

INFORMATION

Sen ankomst

30 minuter in på tentamenstiden öppnas dörrarna till tentamenslokalen och du som är anmäld men har blivit försenad får komma in och tentera. Därefter erbjuds, i mån av plats, den som har missat att anmäla sig att komma in i lokalen och skriva tentamen. Tänk på att inte störa dina kurskamrater om du blir insläppt i efterhand.

Kommer du senare än 30 minuter in på skrivtiden har du inte möjlighet att tentera. Detta gäller både dig som är anmäld och du som har missat att anmäla dig.

Student med funktionsnedsättning

Har du beviljats särskilt stöd vid tentamen så måste du kontakta oss så snart som möjligt, dock minst 7 arbetsdagar före varje tentamenstillfälle angående planering av stöd. Du måste även anmäla dig till tentamenstillfället på webben inför varje tentamen.

Tentamenslokal

Information om tentamenslokal hittar du ett par dagar innan tentamenstillfället i schemat på Campus Varbergs hemsida.

Att tänka på vid skriftlig tentamen

Kom i god tid till tentamenstillfället. Senast 15 minuter innan tentamen börjar måste du vara på plats för att tentamen ska kunna starta på utsatt tid. Giltig id-handling med foto ska kunna uppvisas. Du som inte kan uppvisa en sådan har inte rätt att tentera. Som giltig id-handling räknas EU-pass, körkort, postens eller bankens id-kort eller annan giltig legitimationshandling som har godkänts av svensk myndighet.

När tentamen börjar ska mobiltelefoner vara avstängda och undanlagda liksom anteckningar, väskor och ytterkläder och andra icke tillåtna hjälpmedel.

Toalettbesök

Namn och tider för toalettbesök antecknas på en särskild lista som sedan lämnas med till läraren vid rättning av tentamen.

Försök till fusk anmäls 

Varje misstanke om fusk anmäls till respektive universitet, högskola eller utbildningsanordnare som i sin tur utreder ärendet vidare. Disciplinära åtgärder vid fusk kan vara till exempel varning eller avstängning.

Inlämning av tentamen

På tentamen eller genom information från tentamensvakt framgår det när du tidigast får lämna in din tentamen och lämna lokalen. 

Utlämning av rättad tentamen

Rättad tentamen kvitteras ut i Campus Varbergs reception om inte din lärare anger annat. För att kunna kvittera ut din tentamen i receptionen krävs giltig id-handling med foto (information om vad som räknas som sådan finns under rubriken ”Att tänka på vid skriftlig tentamen”). Tänk på att du inte kan begära rättning eller omprövning av tentamen efter att du har kvitterat ut den, be i så fall att först få en kopia av din tentamen

Rättning eller omprövning av tentamen

Om du vill begära rättning eller omprövning av din tentamen, kontakta ditt lärosäte eller din utbildningsanordnare.

Extern tentand

Du som studerar någon annanstans har möjlighet att tentera hos oss på Campus Varberg. Kontakta oss senast 3 veckor före tentamenstillfället med uppgifter om ditt namn, personnummer, kontaktuppgifter samt datum och tid för tentamen. Observera att du oftast också måste ansöka till ditt lärosäte för att få tentera på annan ort. Om du fått möjlighet att tentera hos oss är det ditt ansvar att se till att det lärosäte som du läser vid skickar tentamen samt instruktioner till oss senast 5 arbetsdagar före tentamenstillfället.

Vid frågor, kontakta oss på tentamen@campus.varberg.se

Utbildningssamordnare

Din utbildningssamordnaren hjälper dig med dina frågor gällande din utbildning och din tid på Campus.

Samordnarna för högskoleutbildningarna har nära kontakt med respektive högskola och de programansvariga lärarna, och finns nära till hands för dig här på Campus. Utbildningssamordnarna för yrkeshögskolan har ett nära samarbete med Campus Varberg, LIA-företagen och branschen.

Kontaktuppgifter till din utbildningssamordnare hittar du under fliken kontakt på respektive utbildning. Om din utbildning inte finns med i listan över utbildningar så kan det bero på att det inte finns någon ny inplanerad utbildningsstart, kontakta då receptionen så hjälper de dig. 


Hälsa

Personskadeförsäkring

Alla yrkeshögskolestudenter och studenter vid de statliga högskolorna är försäkrade. Försäkringen motsvarar arbetsskadeförsäkringens olycksfallsskydd. Försäkringen gäller i Sverige och omfattar olycksfall under skoltid och under färd mellan bostaden och den plats skoltiden tillbringas.

Student UT är statens försäkring för svenska högskolestudenter som studerar eller praktiserar utomlands. Det finns också en försäkring för yrkeshögskolestudenter som gör LIA utomlands samt en ansvarsförsäkring för Yh-studenter på LIA. Läs mer om försäkringarna på: www.kammarkollegiet.se

Studenthälsa

Om du blir sjuk vänder du dig till närmaste vårdcentral. Du kan också ringa sjukvårdsrådgivningen dygnet runt på 1177. På hemsidan www.1177.se hittar du olika mottagningar och vårdcentraler i din kommun.

Du som är högskolestudent kan också vända dig till respektive högskolas studenthälsa, där du kan få prata med en sjuksköterska, studentkurator eller studentpräst.