Studentinformation

Covid-19

Anpassning av lokaler

För att bättre kunna hålla avstånd har vi bokat större salar än normalt. Vi har också anpassat schemat med olika start- och sluttider. 

I lokalerna finns asvtåndsmarkeringar och skyltning som uppmanar till att hålla avstånd och handsprit finns placerat på strategiska platser. 

Från och med måndag 21 september kommer studenter ha tillång till föreläsningssalarna. Detta för att undvika trängsel utanför salarna i väntan på att föreläsningen ska börja.

Vi kommer inte att ha ett gemensamt upprop i hörsalen vid terminsstart utan uppropen sker klassvis med några starter på förmiddagen och några starter på eftermiddagen. 

 

Lunch

För att undvika trängsel under lunch har vi anpassat schemat och infört bestämda lunchtider så att inte alla äter samtidigt. 

Det finns ett studentkök i E-husets bottenplan samt mindre pentryn i A-, B- och C-husen. Extra mikrovågsugnar har placerats i studentarean, E-husets bottenplan. Då det lätt blir trångt kring mikrovågsugnar och matplatser rekommenderar vi kall lunch och att ni sitter ute och äter om vädret tillåter. 

Max tre personer får vistas i studentköket samtidigt. Vi ber vi er visa hänsyn till varandra och hålla avstånd runt studentkök, pentrys och matplatser.

 

 

Städrutiner

Utöver våra vanliga städrutiner med daglig städning i lektionssalar, grupprum, toaletter, kök/pentryn har vi under rådande situation prioriterad rengöring av tagytor.

Studieupplägg

Många av våra högskoleutbildningar har distansundervisning till och med november. Mer information får du från respektive lärosäte. 

På Yrkeshögskolan förekommer distansundervisning enligt överenskommelse och vissa moment kan komma att ske på distans. 

Om läget skulle förvärras och smittspridningen öka så kan de nationella rekomendationerna komma att ändras, vilket kan komma att påverka nuvarande studieupplägg. För aktuell information kontakta din utbildningssamordnare/utbildningsledare. 


IT

Datorer och inloggning

Inloggningsuppgifter till de stationära datorerna på Campus Varberg skickas till dig via sms och/eller e-post, dessa uppgifter gäller även för det trådlösa nätverket "Varberg", har du inga inloggningsuppgifter så kan du ansluta till "Varberg-Guest" via sms-kod eller ditt konto på Facebook eller LinkedIn.

Felanmälan

Vid datorproblem, bortglömt lösenord eller problem med utskrifter och kopiatorer gör du en felanmälan direkt här på hemsidan. Felanmälan kan också göras på någon av de informationskiosker som finns uppsatta runt om på Campus Varberg eller via www.student.varberg.se.

Webbplattformar

Har du glömt ditt lösenord eller har problem med er webbplattform (Luvit, WebbCT, DisCo, PingPong etc.) så skall du vända dig till aktuellt utbildningsleverantör.

Eduroam

På Campus Varberg har du tillgång till eduroam – ett samarbete mellan högskolor och universitet världen över för att underlätta nyttjandet av varandras trådlösa nätverk.

En student eller anställd vars universitet/högskola är medlem i eduroam kan, med sitt användarnamn från sitt hemuniversitet, logga in på det trådlösa nätverket på alla andra högskolor och universitet som är anslutna till eduroam.

Problem att ansluta till Eduroam?

Kontakta högskolornas IT-avdelningar om du har problem med eduroam.

Högskolan Väst
servicedesk@hv.se
0520-22 33 00

Högskolan i Borås
it-avdelningen@hb.se
033 – 435 46 90

Högskolan Skövde
helpdesk@his.se
0500-44 81 52
0500-44 88 00

Malmö högskola
Helpdesk - Studenter
support@mah.se
040-665 75 25

Högskolan Halmstad
helpdesk@hh.se

eduroam Studentinformation - Campus VarbergLäs mer om Eduroam

IT-regler för studerande

Genom att tänka på hur du agerar på nätet och genom enkla åtgärder kommer du långt. Här har vi samlat de viktigaste reglerna som gäller för it på Campus Varberg, tillsammans med bra tips om hur du kan skydda dig och din information online på ett bra sätt.

Ditt eget ansvar

 • Användarkontot/studentkontot är personligt. Innehavaren ansvarar för hur det används.
 • De lösenord du använder till Campus Varbergs tjänster får inte återanvändas på andra platser, och får inte meddelas till andra personer.
 • Varje användare ansvarar för sin egen informationssäkerhet i enlighet med riktlinjer.
 • Varje användare ska, vid slutet av sina studier, ta hand om de eventuella filer och dokument som ska bevaras.
 • Tänk på att din behörighet kan påverkas om dina studier förändras.
 • Släpp inte in okända personer i lokalerna.

Användning

 • Campus Varbergs utrustning ska användas med sunt förnuft och hanteras med omsorg.
 • Upphovsrätten ska beaktas. Det är inte tillåtet att olovligen överföra programvaror, film, musik eller andra verk som skyddas av upphovsrätt.
 • Störande verksamhet är inte tillåten.
 • Alla installationer på datorer utförs av Campus Varbergs IT-avdelningen.
 • Det är inte tillåtet att ansluta privat utrustning. Installationer, eller besök på webbplatser, som omfattar olagligt, oetiskt eller olämpligt innehåll är endast tillåtet om arbetsuppgifter, forskning eller studier specifikt kräver detta.
 • Undervisning och studiearbete har alltid företräde i datorsalar.

Så surfar du klokt

 • Lämna aldrig ut ditt lösenord, seriösa företag frågar inte efter ditt lösenord via e-post.
 • Använd inte samma lösenord till olika tjänster.
 • Logga ut från datorn när du lämnar den.
 • Surfa med gott omdöme.
 • Öppna eller svara aldrig på e-post om du inte är 100 procent säker på vem avsändaren är.
 • Var försiktig när du använder trådlösa nätverk.
 • Håll din dator, padda och telefon säkerhetsuppdaterade.
 • Tänk en gång till innan du lämnar ut dina personuppgifter/kontouppgifter.

Åtgärder och övervakning

 • Campus Varberg har rätt att utan förvarning, för handhavande av den löpande driften, ta del av nättrafik genom tekniska åtgärder i nät och system.Föreligger misstanke om brott mot dessa riktlinjer omfattar denna rätt även den enskildes lagrade data.
 • Campus Varberg har rätt att vid driftstörning, säkerhetsrisk eller vid grundad misstanke om lagbrott eller brott mot dessa riktlinjer tillfälligt stänga av individuella och gemensamma IT-resurser.
 • Upprepade eller allvarliga brott mot dessa riktlinjer kan leda till avstängning av IT-resurser och/eller anmälan till utbildningsansvarig. Misstänkta lag-överträdelser kan polisanmälas.
 • Information om informationssäkerhetsincidenter, persondataincidenter etc. kan komma att skickas till andra myndigheter, enligt befintligt regelverk.

Utskrift och kopiering

För utskrift och kopiering använder du din passerbricka som du kan aktivera och fylla på hos WEST.

Kopiator och skrivare finns i B-husen på plan 2 och i biblioteket, dessutom finns färgskrivare/kopiator för små volymer i B231 och i E2-huset på plan 3. Hos WEST kan du också få hjälp med att scanna in dokument mot en avgift.

Felanmälan

Vid datorproblem, bortglömt lösenord eller problem med utskrifter och kopiatorer gör du en felanmälan direkt här på hemsidan. Felanmälan kan också göras på någon av de informationskiosker som finns uppsatta runt om på Campus Varberg eller via www.student.varberg.se.


Lokaler och säkerhet

Brandsäkerhet och utrymning

Här hittar du information om rutiner kring brandövning samt hur du ska agera vid brandlarm

Utrymningsövning

Utrymningsövning sker minst en gång om året. Information om vad du ska göra vid brand, uppsamlingsplats med mera hittar du i samtliga klass- och grupprum och i de flesta gemensamma ytorna. Du hittar också informationen här nedanför.

 • Automatiskt brandlarm/utrymningslarm är kopplat direkt till Räddningstjänsten. Brandlarmet aktiveras via rökdetektorer.
 • Lokalerna är försedda med inomhusbrandposter. Brandgasventilation finns i trapphus i form av öppningsbara fönster. Nödbelysning finns i samlingslokaler och trapphus.
 • Utrymningsövning genomförs minst en gång om året. Utrymningsplaner finns uppsatta på strategiska platser.
 • Vid övning ansvarar lärare/personal för att alla lämnar det våningsplan som de vid aktuellt tillfälle vistas på.
 • Observera att hissar ej skall användas.
 • Efter utrymningen samlas alla på uppsamlingsplatsen som är framför Hamnmagasinet.

Vid frågor om brandskydd kontakta vaktmästare Jan Svärdström på 0340-69 74 10 eller via e-post: jan.svardstrom@campus.varberg.se

Åtgärder när brandlarmet går eller om du upptäcker en brand

Det är viktigt att du följer stegen; rädda, varna, larma, släck, utrym, möt räddningstjänsten.

Rädda

Rädda dig själv och hjälp andra som är i fara. Är lokalen rökfylld är den säkraste vägen ut genom att krypa längs golvet. Gå inte genom röken! Är du sist ur lokalen? Stäng dörren, det minskar risken för att branden sprider sig och minskar rökutvecklingen.

Varna

Varna dina kollegor/kamrater och andra. Kanske sitter någon av dem med hörlurar eller i telefon? Risk finns att de inte uppfattar faran. Hjälp dem och varna dem.

Larma

Om du ser att det brinner: Tryck på larmknapp för automatiskt brandlarm. Ring även 112. Detta för att förstärka det automatiska brandlarmet. Berätta vem du är, vad som hänt, var det brinner och möt upp räddningstjänsten.

Släck

Du kan börja släcka elden efter ovan nämnda insatser.

Släck elden på ett säkert sätt. Är det elektronik som brinner ska du använda pulver eller kolsyresläckare. Utplacerade brandsläckare har från början anpassats till sin miljö. Deras placering finns utmärkt på utrymningsplanerna. Kan eller vågar du inte släcka, stäng in branden genom att stänga alla dörrar och fönster.

På brandsläckaren finns symboler och text som visar vad den kan användas till.

Utrym byggnad

Ta alltid den närmaste utrymningsvägen ut. Se dig om och följ de gröna skyltarna för vägen ut. Utrym endast den byggnad där larmet gått. 

Utrymningsledare

Om larmet går ska lärare/föreläsare agera utrymningsledare. Uppmana alla studenter att gå till återsamlingsplatsen. Lokalen ska vara tom när läraren/föreläsaren lämnar den.

Vid utrymning av kontorslokalerna är det viktigt att uppmärksamma så att alla går med ut. Titta in i kontor på vägen ut för att se till att alla uppmärksammat att larmet gått. Uppmana dina kollegor att gå till återsamlingsplatsen. Då byggnaderna är uppdelade i brandceller med dörrar som automatiskt stängs när larmet går utryms endast den byggnad där brandlarmet gått. 

Den närmsta vägen ut är alltid den snabbaste.Ta trapporna, använd aldrig hissen!

Bege dig till återsamlingsplatsen utanför Hamnmagasinet.

Personer med funktionsnedsättning

Om larmet ljuder ska personer som sitter i rullstol följas till en brandcell som inte larmar. Någon bör stanna med personen och räddningstjänsten ska informeras om att det finns rullstolsburna i en annan lokal som behöver hjälp ut om även de lokalerna ska utrymmas.

Möt upp räddningstjänsten

Visa räddningstjänsten var det brinner för att livräddning och brandsläckning ska kunna genomföras snabbare.

Passerbricka och larm

Passerbrickor finns att hämta hos studentföreningen WEST, deras kontor ligger på nedersta plan i E-huset vid Studentarean.

Brickorna fungerar som nyckel vid passage i Campus Varbergs lokaler samt som legitimation vid utskrift och kopiering. Larmtillkoppling sker automatiskt på kvällen klockan 24.00. Om du förlorar din bricka anmäler du omedelbart detta till WEST eller receptionen där du också beställer en ny som kostar 70 kronor. Efter avslutade studier lämnas passerbrickan tillbaka till WEST, till receptionen eller till din utbildningssamordnare.

Rökning

All rökning är förbjuden på Campus Varberg. Förbudet gäller såväl inomhus som utomhus inom Campus Varbergs område. Även e-cigaretter omfattas av rökförbudet.

Studentkök och källsortering

På Campus Varberg har du som studerande möjlighet att ta med dig och laga eller värma din egen mat.

Det finns även ett antal mindre kök i de andra husen. Studenterna har ett gemensamt ansvar för att köken sköts. Kylskåpen rensas av WEST sista fredagen varje månad.

I anslutning till köken finns möjlighet att källsortera, i de mindre köken är sorteringen begränsad till brännbart, matavfall samt plast. I Studentköket i E-huset finns även källsortering för metall, färgat och ofärgat glas samt returburkar och PET. 


Studier

Biblioteket

Campusbiblioteket är beläget på nedersta plan i E-huset. Biblioteket tillhandahåller facklitteratur för samtliga utbildningar.

Aktuell kurslitteratur köps in och den finns i regel i ett referensexemplar och ett eller flera exemplar till utlån. Om du efterfrågar litteratur som inte finns på biblioteket kan vi i många fall ordna detta genom inköp eller fjärrlån (inlån från andra bibliotek).

Här får du hjälp med informationssökning och om du behöver lite mer hjälp har du även möjlighet att boka tid med en bibliotekarie. Det finns gott om studieplatser och ett rum för grupparbete. Campusbiblioteket är numera ett meröppet bibliotek. Det betyder att du kan besöka biblioteket även då det är obemannat. För detta behövs en särskild behörighet som du får av personalen.

Öppettider och annan information hittar du på vår hemsida: www.varbergsbibliotek.se

Schema

I vårt lokalbokningsverktyg kan du söka fram ditt schema genom att fylla i kursbeteckning, exempelvis BCP18

Observera att detta endast är lokalschema, studieschema får du från respektive högskola eller utbildningsarrangör. Lokalschema kan du också ta fram på informationsskärmarna som finns placerade i bland annat receptionen och studentarean. Du kan även söka fram ditt schema i informationskioskerna eller på www.student.varberg.se

Gå till schemasök

Studieuppehåll och studieavbrott

Här hittar du mer information om vad som gäller vid studieuppehåll respektive studieavbrott. 

Studieuppehåll

Ett studieuppehåll är ett tidsbegränsat uppehåll från studierna, där du som studerande har för avsikt att komma tillbaka och slutföra utbildningen.

Vill du veta mer om vilka regler som gäller vid studieuppehåll? Ta då kontakt med din utbildningssamordnare på Campus Varberg eller med ditt lärosäte (högskola/universitet).

Studieavbrott

Ett studieavbrott innebär att studierna avbryts utan att du har tänkt slutföra dem. Vid studieavbrott förlorar du som studerande din utbildningsplats.

Om du vill avbryta dina studier måste du som läser inom yrkeshögskolan informera din utbildningssamordnare om detta. Du som läser ett högskoleprogram måste meddela ditt lärosäte om studieavbrottet, om du vill kan du börja med att ta kontakt med din utbildningssamordnare på Campus Varberg.

Studievägledning

I C-huset på plan 2 hittar du Studie- och karriärcentrum. Här kan du få stöd i frågor om vidareutbildning, karriärmöjligheter, arbetsmarknad och yrken. 

Vill du komma i kontakt med en studie- och karriärvägledare gör du det enklast via telefon
0340-69 70 71. Du kan även besöka dem på drop-in. Se aktuella telefon och öppettider på www.studera.varberg.se  

Du som är högskolestudent kan också vända dig till din högskolas centrala studie- och karriärvägledning. På vissa högskolor finns också studievägledare på institutionerna, där du kan få svar på frågor som rör just din utbildning.

Tentamen

Vid Campus Varberg ges utbildning av flera olika universitet, högskolor och utbildningsanordnare. Informationen här gäller vid all tentamen som sker vid Campus Varberg. Observera dock att utöver dessa allmänna regler, kan särskilda regler gälla. Du måste därför informera dig om vad som gäller för just det lärosäte som du tenterar för. Information ges även i samband med tentamenstillfället.

Anmälan till tentamen

För att kunna tentera måste du som student vara registrerad på kursen och anmäld till tentamenstillfället. Anmälan är obligatorisk och du gör din anmälan inom utsatt tid genom länkarna för din utbildning i listan nedan, observera att det kan vara olika tidsramar beroende på lärosäte/anordnare.  

 Anmälan till tentamen gör du här.

Är du student vid Högskolan i Borås eller Högskolan i Halmstad så anmäler du dig till tentamen via respektive högskola och inte via Campus Varbergs tentamensregistrering. 

INFORMATION

Sen ankomst

30 minuter in på tentamenstiden öppnas dörrarna till tentamenslokalen och du som är anmäld men har blivit försenad får komma in och tentera. 

Student med funktionsnedsättning

Har du beviljats särskilt stöd vid tentamen så måste du kontakta oss så snart som möjligt, dock minst 7 arbetsdagar före varje tentamenstillfälle angående planering av stöd. Du måste även anmäla dig till tentamenstillfället på webben inför varje tentamen.

Tentamenslokal

Information om tentamenslokal hittar du ett par dagar innan tentamenstillfället i schemat på Campus Varbergs hemsida.

Att tänka på vid skriftlig tentamen

Kom i god tid till tentamenstillfället. Senast 15 minuter innan tentamen börjar måste du vara på plats för att tentamen ska kunna starta på utsatt tid. Giltig id-handling med foto ska kunna uppvisas. Du som inte kan uppvisa en sådan har inte rätt att tentera. Som giltig id-handling räknas EU-pass, körkort, postens eller bankens id-kort eller annan giltig legitimationshandling som har godkänts av svensk myndighet.

När tentamen börjar ska mobiltelefoner vara avstängda och undanlagda liksom anteckningar, väskor och ytterkläder och andra icke tillåtna hjälpmedel.

Att tänka på vid dator-tentamen

Kontrollera i god tid innan tentamenstillfället att du har ditt användarnamn och lösenord till Campus Varbergs datorer. Har du glömt något av dessa, gör snarast en felanmälan på Campus Varbergs hemsida.Tänk på att när du fått ett nytt lösenord skall det bytas innan du kan fortsätta. Du rekommenderas att göra det innan tentamenstillfället.

Toalettbesök

Namn och tider för toalettbesök antecknas på en särskild lista som sedan lämnas med till läraren vid rättning av tentamen.

Försök till fusk anmäls 

Varje misstanke om fusk anmäls till respektive universitet, högskola eller utbildningsanordnare som i sin tur utreder ärendet vidare. Disciplinära åtgärder vid fusk kan vara till exempel varning eller avstängning.

Inlämning av tentamen

På tentamen eller genom information från tentamensvakt framgår det när du tidigast får lämna in din tentamen och lämna lokalen. 

Utlämning av rättad tentamen

Rättad tentamen kvitteras ut i Campus Varbergs reception om inte din lärare anger annat. För att kunna kvittera ut din tentamen i receptionen krävs giltig id-handling med foto (information om vad som räknas som sådan finns under rubriken ”Att tänka på vid skriftlig tentamen”). Tänk på att du inte kan begära rättning eller omprövning av tentamen efter att du har kvitterat ut den, be i så fall att först få en kopia av din tentamen

Rättning eller omprövning av tentamen

Om du vill begära rättning eller omprövning av din tentamen, kontakta ditt lärosäte eller din utbildningsanordnare.

Extern tentand

Du som studerar någon annanstans har möjlighet att tentera hos oss på Campus Varberg. Kontakta oss senast 3 veckor före tentamenstillfället med uppgifter om ditt namn, personnummer, kontaktuppgifter samt datum och tid för tentamen. Observera att du oftast också måste ansöka till ditt lärosäte för att få tentera på annan ort. Om du fått möjlighet att tentera hos oss är det ditt ansvar att se till att det lärosäte som du läser vid skickar tentamen samt instruktioner till oss senast 5 arbetsdagar före tentamenstillfället.

Vid frågor, kontakta oss på tentamen@campus.varberg.se

Utbildningssamordnare

Din utbildningssamordnaren hjälper dig med dina frågor gällande din utbildning och din tid på Campus.

Samordnarna för högskoleutbildningarna har nära kontakt med respektive högskola och de programansvariga lärarna, och finns nära till hands för dig här på Campus. Utbildningssamordnarna för yrkeshögskolan har ett nära samarbete med Campus Varberg, LIA-företagen och branschen.

Kontaktuppgifter till din utbildningssamordnare hittar du under fliken kontakt på respektive utbildning. Om din utbildning inte finns med i listan över utbildningar så kan det bero på att det inte finns någon ny inplanerad utbildningsstart, kontakta då receptionen så hjälper de dig. 


Hälsa

Personskadeförsäkring

Alla yrkeshögskolestudenter och studenter vid de statliga högskolorna är försäkrade. Försäkringen motsvarar arbetsskadeförsäkringens olycksfallsskydd. Försäkringen gäller i Sverige och omfattar olycksfall under skoltid och under färd mellan bostaden och den plats skoltiden tillbringas.

Student UT är statens försäkring för svenska högskolestudenter som studerar eller praktiserar utomlands. Det finns också en försäkring för yrkeshögskolestudenter som gör LIA utomlands samt en ansvarsförsäkring för Yh-studenter på LIA. Läs mer om försäkringarna på: www.kammarkollegiet.se

Studenthälsa

Om du blir sjuk vänder du dig till närmaste vårdcentral. Du kan också ringa sjukvårdsrådgivningen dygnet runt på 1177. På hemsidan www.1177.se hittar du olika mottagningar och vårdcentraler i din kommun.

Du som är högskolestudent kan också vända dig till respektive högskolas studenthälsa, där du kan få prata med en sjuksköterska, studentkurator eller studentpräst.


Ekonomi

Hur får studerande på Yrkeshögskola Mecenatkortet?

Studiestöd från CSN

Har du studiestöd från CSN så får du Mecenatkortet automatiskt.

Digitalt kort direkt
Ditt digitala kort skapas automatiskt ungefär samma dag som du får din första utbetalning för terminen. Du kommer åt det då genom att skapa konto och sedan verifiera dig med Mobilt Bank-ID. Har du redan ett konto med e-postadress registrerad får du ett mail dagen efter att ditt kort skapats med en "komma igång-länk" som hjälper dig om du t.ex. inte har Mobilt Bank-ID.

Brev efter två veckor
Har Mecenat inte din e-postadress så skickar de ett brev till din hemadress med information om hur du kommer igång med det digitala kortet. Du har det i brevlådan efter ca 2 veckor.

Ej Studiestöd från CSN

Även om du inte har studiestöd så får du kortet automatiskt en bit in på terminen. Exakt när beror bl.a. på hur snabbt Campus Varberg har rapporterat in studerande till Myndigheten för yrkeshögskolan, så det sker inte direkt vid terminsstart utan kan dröja någon månad eller två. Har du ett gammalt kort från förra terminen så är det giltigt en bit in på den nya terminen, men är du ny student eller tycker att kortet dröjer kan du ansöka om ett för att slippa vänta.

Ansök om ett Mecenatkort här