Studentinformation

IT

Förhållningsregler för dokumentation i samband med föreläsning

Ledningsgrupp vid Campus Varberg har beslutat att följande regler skall gälla för dokumentation, såsom ljudupptagning, fotografering, filmning m.m., vid föreläsningar, seminarier och andra undervisningssituationer vid Yrkeshögskolan på Campus Varberg. För undervisning som ges på Campus Varberg via annat lärosäte, exempelvis föreläsningar vid högskoleprogram, så gäller respektive lärosätes ordningsregler.

 1. Ljudupptagning, fotografering, filmning och liknande inspelning av föreläsningar, seminarier och andra undervisningssituationer är ej tillåten.
 2. Den enskilde läraren har möjlighet att vid undervisningstillfället uttryckligen ge tillstånd till ljudupptagning, fotografering eller filmning vid det aktuella undervisningstillfället. Den enskilde läraren fastställer även de villkor som skall gälla för inspelningen vid den aktuella undervisningssituationen, exempelvis att endast ljudupptagning får ske.
 3. Studerande med beslut om särskilda anpassningar har rätt att dokumentera en föreläsning i enlighet med det stöd som beslutet omfattar, om exempelvis ljudupptagning är det bästa stödet så ska det framgå i intyget. Dokumentationen får då endast göras av den studerande själv genom personlig närvaro vid föreläsningen och på det sätt som framgår av beslutet. Behovet skall meddelas till läraren i god tid före föreläsningen och det är den enskilde studerande som har ansvar att vid förfrågan uppvisa intyg utfärdat av rektor för Yrkeshögskolan vid Campus Varberg. 
 4. Att ljudupptagning, fotografering och filmning vid ett givet tillfälle har godkänts innebär inte en rätt för den studerande eller annan som svarar för sådan upptagning att sprida, tillgängliggöra eller på annat sätt använda upptagningen för annat än sitt personliga bruk.
 5. Dessa regler påverkar inte Campus Varbergs möjligheter att som ett led i verksamheten spela in, fotografera och filma föreläsningar och andra undervisningssituationer.

Bakgrund

Teknikens utveckling och ökade tillgänglighet har medfört att frågan om de studerandes rätt att fotografera, filma och spela in föreläsningar och andra undervisningssituationer aktualiserats i allt större omfattning. Samtidigt har ny kunskap om studieteknik och lärstilar uppmärksammat hur olika former av upptagningar i undervisningssituationer kan innebära ett extra inlärningsstöd. Regler i denna fråga har därför efterfrågats.

Föreläsningar, seminarier och andra undervisningssituationer vid Campus Varberg är ej offentliga. Det är Campus Varberg som avgör vilka som skall ha tillträde till undervisning och lokaler.

Studerande antagen till utbildning har rätt att få närvara och delta i föreläsningar, seminarier, laboratorieövningar etc. som ges i utbildningen. Sådan närvaro och deltagande skall ske i enlighet med de ordningsregler som Campus Varberg uppställer.

Campus Varberg beslutar de ordningsregler som skall gälla vid föreläsningar och andra undervisningssituationer. Av hänsyn till såväl anställda och anlitade föreläsare som de studerande som är närvarande vid undervisningssituationer har ledningsgrupp beslutat att som huvudregel förbjuda alla former av inspelningar i undervisningssituationer vid Yrkeshögskolan på Campus Varberg. Undantag ges dock för studerande med beslut om särskilda anpassningar. Den enskilde läraren ges även möjlighet att i den aktuella undervisningssituationen tillåta inspelning m.m. Läraren beslutar då formerna för sådan inspelning.

För undervisning som ges på Campus Varberg via annat lärosäte, exempelvis föreläsningar vid högskoleprogram, så gäller respektive lärosätes ordningsregler.

En föreläsning kan utgöra ett upphovsrättsligt verk till vilket upphovsmannen innehar såväl den ekonomiska som ideella rätten. En ljud- eller bildupptagning av en föreläsning kan utgöra en exemplarframställning av det verk som föreläsningen utgör. Genom förhållningsreglerna begränsas de studerandes möjlighet till sådan exemplarframställning som enligt det upphovsrättsliga regelverket annars hade varit tillåteten såsom framställning av exemplar för privat bruk.

IT-regler för studerande

Genom att tänka på hur du agerar på nätet och genom enkla åtgärder kommer du långt. Här har vi samlat de viktigaste reglerna som gäller för it på Campus Varberg, tillsammans med bra tips om hur du kan skydda dig och din information online på ett bra sätt.

Ditt eget ansvar

 • Användarkontot/studentkontot är personligt. Innehavaren ansvarar för hur det används.
 • De lösenord du använder till Campus Varbergs tjänster får inte återanvändas på andra platser, och får inte meddelas till andra personer.
 • Varje användare ansvarar för sin egen informationssäkerhet i enlighet med riktlinjer.
 • Varje användare ska, vid slutet av sina studier, ta hand om de eventuella filer och dokument som ska bevaras.
 • Tänk på att din behörighet kan påverkas om dina studier förändras.
 • Släpp inte in okända personer i lokalerna.

Användning

 • Campus Varbergs utrustning ska användas med sunt förnuft och hanteras med omsorg.
 • Upphovsrätten ska beaktas. Det är inte tillåtet att olovligen överföra programvaror, film, musik eller andra verk som skyddas av upphovsrätt.
 • Störande verksamhet är inte tillåten.
 • Alla installationer på datorer utförs av Campus Varbergs IT-avdelningen.
 • Det är inte tillåtet att ansluta privat utrustning. Installationer, eller besök på webbplatser, som omfattar olagligt, oetiskt eller olämpligt innehåll är endast tillåtet om arbetsuppgifter, forskning eller studier specifikt kräver detta.
 • Undervisning och studiearbete har alltid företräde i datorsalar.

Så surfar du klokt

 • Lämna aldrig ut ditt lösenord, seriösa företag frågar inte efter ditt lösenord via e-post.
 • Använd inte samma lösenord till olika tjänster.
 • Logga ut från datorn när du lämnar den.
 • Surfa med gott omdöme.
 • Öppna eller svara aldrig på e-post om du inte är 100 procent säker på vem avsändaren är.
 • Var försiktig när du använder trådlösa nätverk.
 • Håll din dator, padda och telefon säkerhetsuppdaterade.
 • Tänk en gång till innan du lämnar ut dina personuppgifter/kontouppgifter.

Åtgärder och övervakning

 • Campus Varberg har rätt att utan förvarning, för handhavande av den löpande driften, ta del av nättrafik genom tekniska åtgärder i nät och system.Föreligger misstanke om brott mot dessa riktlinjer omfattar denna rätt även den enskildes lagrade data.
 • Campus Varberg har rätt att vid driftstörning, säkerhetsrisk eller vid grundad misstanke om lagbrott eller brott mot dessa riktlinjer tillfälligt stänga av individuella och gemensamma IT-resurser.
 • Upprepade eller allvarliga brott mot dessa riktlinjer kan leda till avstängning av IT-resurser och/eller anmälan till utbildningsansvarig. Misstänkta lag-överträdelser kan polisanmälas.
 • Information om informationssäkerhetsincidenter, persondataincidenter etc. kan komma att skickas till andra myndigheter, enligt befintligt regelverk.

Eduroam

På Campus Varberg har du tillgång till eduroam – ett samarbete mellan högskolor och universitet världen över för att underlätta nyttjandet av varandras trådlösa nätverk.

En student eller anställd vars universitet/högskola är medlem i eduroam kan, med sitt användarnamn från sitt hemuniversitet, logga in på det trådlösa nätverket på alla andra högskolor och universitet som är anslutna till eduroam.

Problem att ansluta till Eduroam?

Kontakta högskolornas IT-avdelningar om du har problem med eduroam.

Högskolan Väst
servicedesk@hv.se
0520-22 33 00

Högskolan i Borås
it-avdelningen@hb.se
033 – 435 46 90

Högskolan Skövde
helpdesk@his.se
0500-44 81 52
0500-44 88 00

Malmö högskola
Helpdesk - Studenter
support@mah.se
040-665 75 25

Högskolan Halmstad
helpdesk@hh.se

Läs mer om Eduroam

Datorer och inloggning

Inloggningsuppgifter till de stationära datorerna på Campus Varberg skickas till dig via SMS och/eller e-post. Dessa uppgifter gäller även för det trådlösa nätverket "Varberg" och när du ska skriva digital tentamen. Har du inga inloggningsuppgifter kan du ansluta till det öppna wifi-nätverket "Varberg-Guest".

Felanmälan

Vid datorproblem eller problem med utskrifter och kopiatorer gör du en felanmälan direkt här på hemsidan. Felanmälan kan också göras på någon av de informationskiosker som finns uppsatta runt om på Campus Varberg eller via student.varberg.se/kiosk.

Aktivera tvåfaktorsinloggning

För att öka IT-säkerheten och förhindra att obehöriga kommer åt information är det viktigt med en säker inloggning. Campus uppmuntrar därför till tvåfaktorsinloggning för att säkert identifiera att du är du vid inloggning till ditt användarkonto hos oss.

Surfa till adressen aka.ms/mfasetup och följ guiden för att aktivera tvåfaktorsinloggning och välj vilken metod du ska använda:

 • Installera och aktivera appen Microsoft Authenticator på din smarta mobiltelefon (rekommenderas)
 • Registrera ditt mobilnummer för att få en engångskod som skickas som sms vid varje inloggning (mindre säkert)

Glömt lösenord

Har du glömt ditt lösenord till de stationära datorerna på Campus? Surfa till adressen aka.ms/sspr och följ guiden för att återställa ditt lösenord.

Webbplattformar

Har du glömt dina inloggningsuppgifter eller har problem med er webbplattform (Luvit, WebbCT, DisCo, PingPong etc.) så ska du vända dig till din utbildningsleverantör.

Utskrift och kopiering

För att skriva ut något på Campus Varberg använder du tjänsten Princh. Det gör du antingen genom att ladda ner appen Princh till din mobiltelefon, eller genom att gå till print.princh.com i din dators webbläsare.

Varje skrivare har ett unikt ID som du behöver uppge i Princh. Därefter väljer du dokumentet du vill skriva ut och hur du ska betala för utskriften. Instruktioner över hur du gör för att skriva ut finns vid varje skrivare.

Du hittar skrivare i:

 • Biblioteket
 • A2-huset, plan 2

Felanmälan

Vid datorproblem, bortglömt lösenord eller problem med utskrifter och kopiatorer gör du en felanmälan direkt här på hemsidan. Felanmälan kan också göras på någon av de informationskiosker som finns uppsatta runt om på Campus Varberg eller via student.varberg.se/kiosk.

Lokaler och säkerhet

Studentkök och källsortering

På Campus Varberg har du som studerande möjlighet att ta med dig och laga eller värma din egen mat.

På bottenplan i E-huset finns ett större studentkök. I hus A och B finns ett par mindre pentrys med kylskåp och mikrovågsugnar. Studenterna har ett gemensamt ansvar för att köken sköts. Kylskåpen rensas av WEST sista fredagen varje månad.

I anslutning till köken finns möjlighet att källsortera, i de mindre köken är sorteringen begränsad till brännbart, matavfall samt plast. I Studentköket i E-huset finns även källsortering för metall, färgat och ofärgat glas samt returburkar och PET. 

Passerbricka och larm

Passerbrickor får du från din utbildningssamordnare/utbildningsledare. Du kan också få hjälp i receptionen. 

Passerbrickorna fungerar som nyckel vid passage i Campus Varbergs lokaler, samt som legitimation vid utskift och kopiering. Campus är tillgängligt för dig som student mellan klockan 07.00–22.00.

Efter avslutade studier lämnas passerbrickan tillbaka till WEST, till receptionen eller till din utbildningssamordnare/utbildningsledare.

Låsta dörrar

Vissa dörrar är alltid öppna dagtid. Andra dörrar behöver du låsa upp med din passerbricka. Ibland räcker det med bara passerbrickan för att låsa upp, ibland behöver du både passerbricka och kod.

Du gör såhär:

 1. Håll din passerbricka framför läsaren.
 2. Om grön lampa börjar blinka behöver du trycka din kod + "*" eller "OK" (beroende på läsare).
 3. När grön lampa lyser har dörren låsts upp och du kan gå in. 

Borttappad passerbricka

Om en passerbricka kommer på avvägar, stjäls eller tappas ska detta omedelbart rapporteras till receptionen. Passerbrickan kommer då spärras och bli obrukbar. En tillfällig spärr kan begäras om det finns möjlighet att passerbrickan kommer till rätta.

Brandsäkerhet och utrymning

Här hittar du information om rutiner kring brandövning samt hur du ska agera vid brandlarm

Utrymningsövning

Utrymningsövning sker minst en gång om året. Information om vad du ska göra vid brand, uppsamlingsplats med mera hittar du i samtliga klass- och grupprum och i de flesta gemensamma ytorna. Du hittar också informationen här nedanför.

 • Automatiskt brandlarm/utrymningslarm är kopplat direkt till Räddningstjänsten. Brandlarmet aktiveras via rökdetektorer.
 • Lokalerna är försedda med inomhusbrandposter. Brandgasventilation finns i trapphus i form av öppningsbara fönster. Nödbelysning finns i samlingslokaler och trapphus.
 • Utrymningsövning genomförs minst en gång om året. Utrymningsplaner finns uppsatta på strategiska platser.
 • Vid övning ansvarar lärare/personal för att alla lämnar det våningsplan som de vid aktuellt tillfälle vistas på.
 • Observera att hissar ej skall användas.
 • Efter utrymningen samlas alla på uppsamlingsplatsen som är framför Hamnmagasinet.

Vid frågor om brandskydd kontakta vaktmästare på 0340-69 74 10 eller via e-post: support@campus.varberg.se

Åtgärder när brandlarmet går eller om du upptäcker en brand

Det är viktigt att du följer stegen; rädda, varna, larma, släck, utrym, möt räddningstjänsten.

Rädda

Rädda dig själv och hjälp andra som är i fara. Är lokalen rökfylld är den säkraste vägen ut genom att krypa längs golvet. Gå inte genom röken! Är du sist ur lokalen? Stäng dörren, det minskar risken för att branden sprider sig och minskar rökutvecklingen.

Varna

Varna dina kollegor/kamrater och andra. Kanske sitter någon av dem med hörlurar eller i telefon? Risk finns att de inte uppfattar faran. Hjälp dem och varna dem.

Larma

Om du ser att det brinner: Tryck på larmknapp för automatiskt brandlarm. Ring även 112. Detta för att förstärka det automatiska brandlarmet. Berätta vem du är, vad som hänt, var det brinner och möt upp räddningstjänsten.

Släck

Du kan börja släcka elden efter ovan nämnda insatser.

Släck elden på ett säkert sätt. Är det elektronik som brinner ska du använda pulver eller kolsyresläckare. Utplacerade brandsläckare har från början anpassats till sin miljö. Deras placering finns utmärkt på utrymningsplanerna. Kan eller vågar du inte släcka, stäng in branden genom att stänga alla dörrar och fönster.

På brandsläckaren finns symboler och text som visar vad den kan användas till.

Utrym byggnad

Ta alltid den närmaste utrymningsvägen ut. Se dig om och följ de gröna skyltarna för vägen ut. Utrym endast den byggnad där larmet gått. 

Utrymningsledare

Om larmet går ska lärare/föreläsare agera utrymningsledare. Uppmana alla studenter att gå till återsamlingsplatsen. Lokalen ska vara tom när läraren/föreläsaren lämnar den.

Vid utrymning av kontorslokalerna är det viktigt att uppmärksamma så att alla går med ut. Titta in i kontor på vägen ut för att se till att alla uppmärksammat att larmet gått. Uppmana dina kollegor att gå till återsamlingsplatsen. Då byggnaderna är uppdelade i brandceller med dörrar som automatiskt stängs när larmet går utryms endast den byggnad där brandlarmet gått. 

Den närmsta vägen ut är alltid den snabbaste.Ta trapporna, använd aldrig hissen!

Bege dig till återsamlingsplatsen utanför Hamnmagasinet.

Personer med funktionsnedsättning

Om larmet ljuder ska personer som sitter i rullstol följas till en brandcell som inte larmar. Någon bör stanna med personen och räddningstjänsten ska informeras om att det finns rullstolsburna i en annan lokal som behöver hjälp ut om även de lokalerna ska utrymmas.

Möt upp räddningstjänsten

Visa räddningstjänsten var det brinner för att livräddning och brandsläckning ska kunna genomföras snabbare.

Rökning

All rökning är förbjuden på Campus Varberg. Förbudet gäller såväl inomhus som utomhus inom Campus Varbergs område. Även e-cigaretter omfattas av rökförbudet.

Studier

Betyg och intyg

Om du är student eller tidigare har varit student på Campus Varberg kan du beställa betyg och intyg för detta. Hur du gör för att beställa beror på vilken utbildning det gäller.

Du som studerar eller har studerat på yrkeshögskola beställer betyg och intyg i vår e-tjänst: Beställ betyg och intyg från Campus Varbergs yrkeshögskola.

Du som studerar eller har studerat på högskola beställer betyg och intyg via din utbildnings huvudman. Det betyder högskolan eller universitetet som bedrivit utbildningen vid Campus Varberg. Exempel på dessa är:

Biblioteket

Campusbiblioteket är beläget på nedersta plan i E-huset. Biblioteket tillhandahåller facklitteratur för samtliga utbildningar.

Aktuell kurslitteratur köps in och den finns i regel i ett referensexemplar och ett eller flera exemplar till utlån. Om du efterfrågar litteratur som inte finns på biblioteket kan vi i många fall ordna detta genom inköp eller fjärrlån (inlån från andra bibliotek).

Här får du hjälp med informationssökning och om du behöver lite mer hjälp har du även möjlighet att boka tid med en bibliotekarie. Det finns gott om studieplatser och ett rum för grupparbete.

Öppettider och annan information hittar du på vår hemsida: bibliotek.varberg.se

Studievägledning

I C-huset sitter våra studie- och karriärvägledare. Här kan du få stöd i frågor om vidareutbildning, karriärmöjligheter, arbetsmarknad och yrken. 

Vill du komma i kontakt med en studie- och karriärvägledare gör du det enklast via telefon eller mejl. Du hittar kontaktuppgifter på varberg.se/vuxenutbildningen/kontakt.

Du som är högskolestudent kan också vända dig till din högskolas centrala studie- och karriärvägledning. På vissa högskolor finns också studievägledare på institutionerna, där du kan få svar på frågor som rör just din utbildning.

Studieuppehåll och studieavbrott

Här hittar du mer information om vad som gäller vid studieuppehåll respektive studieavbrott. Observera att det är du som studerande som är ansvarig för att meddela oss om du blir sjuk under en längre tid, eller om du väljer att avsluta dina studier.

Studieuppehåll

Ett studieuppehåll är ett tidsbegränsat uppehåll från studierna, där du som studerande har för avsikt att komma tillbaka och slutföra utbildningen.

Vill du veta mer om vilka regler som gäller vid studieuppehåll? Ta då kontakt med din utbildningssamordnare på Campus Varberg eller med ditt lärosäte (högskola/universitet).

Studieavbrott

Ett studieavbrott innebär att studierna avbryts utan att du har tänkt slutföra dem. Vid studieavbrott förlorar du som studerande din utbildningsplats.

Om du vill avbryta dina studier måste du som läser inom yrkeshögskolan informera din utbildningssamordnare om detta. Du som läser ett högskoleprogram måste meddela ditt lärosäte om studieavbrottet, om du vill kan du börja med att ta kontakt med din utbildningssamordnare på Campus Varberg.

Schema

I vårt lokalbokningsverktyg kan du söka fram ditt schema genom att fylla i kursbeteckning, exempelvis SUT23

Observera att detta endast är lokalschema, studieschema får du från respektive högskola eller utbildningsarrangör. Lokalschema kan du också ta fram på informationsskärmarna som finns placerade i bland annat receptionen och studentarean. Du kan även söka fram ditt schema i informationskioskerna eller på student.varberg.se/kiosk

Gå till schemasök

Utbildningssamordnare

Din utbildningssamordnaren hjälper dig med dina frågor gällande din utbildning och din tid på Campus.

Samordnarna för högskoleutbildningarna har nära kontakt med respektive högskola och de programansvariga lärarna, och finns nära till hands för dig här på Campus. Utbildningssamordnarna för yrkeshögskolan har ett nära samarbete med Campus Varberg, LIA-företagen och branschen.

Kontaktuppgifter till din utbildningssamordnare hittar du under fliken kontakt på respektive utbildning. Om din utbildning inte finns med i listan över utbildningar så kan det bero på att det inte finns någon ny inplanerad utbildningsstart, kontakta då receptionen så hjälper de dig. 

Lämna ett klagomål

Har du klagomål på en utbildning eller Campus Varbergs verksamhet? Det är viktigt att du meddelar oss om du tycker att något inte fungerar.

Vad är ett klagomål?

Ett klagomål innebär i det här fallet att du är missnöjd med något som har med din utbildning att göra. Det kan till exempel vara:

 • Hur du eller någon annan blir behandlad
 • Hur utbildningen genomförs
 • Hur Campus Varbergs verksamhet fungerar.

Vad som "räknas" som ett klagomål är individuellt. Varje enskild person har rätt till sin upplevelse, och det är denna upplevelse som gäller vid anmälan om klagomål. Du enskild person bestämmer själv om du vill lämna ett klagomål eller inte.

Hur du lämnar ett klagomål

Du lämnar klagomål enligt följande process. Börja med steg 1 och gå vidare till nästa steg om du inte är nöjd med det svar du fått eller eventuella åtgärder som gjorts.

Steg 1: Kontakta ansvarig personal eller rektor

Kontakta ansvarig personal eller rektor. Du kan antingen fylla i en klagomålsanmälan digitalt, eller prata med dem om problemet. I de fall ett klagomål har lämnats in muntligen, kommer det att dokumenteras skriftligt av den personal eller rektor du pratat med.

Tänk på att de utbildningar som hålls på Campus Varberg, men anordnas av ett annat lärosäte (till exempel högskoleutbildningar), har en egen process för att hantera klagomål. I dessa fall behöver du vända dig direkt till det lärosäte som ansvarar för utbildningen.

Steg 2: Kontakta skolans huvudman

Kontakta skolans huvud­man. För yrkeshögskoleutbildningar som anordnas av Campus Varberg är Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen i Varbergs kommun huvudman. För att lämna ett klagomål fyller du i klagomålsanmälan digitalt.

Har du klagomål på en utbildning som hålls på Campus Varberg, men anordnas av ett annat lärosäte (till exempel högskoleutbildningar)? Då vänder du dig direkt till huvudmannen för det lärosäte som ansvarar för utbildningen.

Steg 3: Kontakta ansvarig myndighet

Kontakta den myndighet som ansvarar för tillsynen av din utbildning.

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) är tillsyns­myndighet för alla yrkeshögskoleutbildningar. Du kommer i kontakt med dem genom att lämna klagomål på en utbildning (myh.se).

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) är tillsynsmyndighet för alla högskolor och universitet. På deras webbplats kan du göra en anmälan mot ett lärosäte (uka.se).

Hur Campus Varberg hanterar inlämnade klagomål

Efter att du lämnat in ett klagomål meddelar vi dig när ärendet har registrerats hos oss. Därefter påbörjas en utredning av ansvarig chef eller hand­läggare på Campus Varberg alternativt direkt hos huvud­mannen. Så fort utredningen är klar återkopplar vi med svar till dig.

Alla inlämnade klagomål (oavsett om de lämnats muntligt eller skriftligt) dokumenteras tillsammans med dess utredning och svar i ett av Varbergs kommuns diarie­system. Handlingarna kan sedan begäras ut, men innan vi lämnar ut något görs alltid en sekretess­prövning.

Tentamen

Vid Campus Varberg ges utbildning av flera olika universitet, högskolor och utbildningsanordnare. Informationen här gäller vid all tentamen som sker vid Campus Varberg. Observera dock att utöver dessa allmänna regler, kan särskilda regler gälla. Du måste därför informera dig om vad som gäller för just det lärosäte som du tenterar för. Information ges även i samband med tentamenstillfället.

Anmälan till tentamen

För att kunna tentera måste du som student vara registrerad på kursen och anmäld till tentamenstillfället. Anmälan är obligatorisk och du gör din anmälan inom utsatt tid. Observera att det kan vara olika tidsramar beroende på lärosäte/anordnare.  

Är du student vid yrkeshögskolan anmäler du dig via learnpoint och läser du en högskoleutbildning anmäler du dig via respektive högskola. 


INFORMATION

Att tänka på vid tentamen

Kom i god tid till tentamenstillfället. 15 minuter innan tentamen börjar stängs dörrarna. Då ska du vara på plats i salen för att tentamen ska kunna starta på utsatt tid. Giltig id-handling med foto ska kunna uppvisas. Du som inte kan uppvisa en sådan har inte rätt att tentera. Som giltig id-handling räknas EU-pass, körkort, postens eller bankens id-kort eller annan giltig legitimationshandling som har godkänts av svensk myndighet.

När tentamen börjar ska mobiltelefoner vara avstängda och undanlagda liksom anteckningar, väskor och ytterkläder och andra icke tillåtna hjälpmedel.

Att tänka på vid dator-tentamen

Kontrollera i god tid innan tentamenstillfället att du har ditt användarnamn och lösenord till Campus Varbergs datorer. Har du glömt något av dessa, gör snarast en felanmälan på Campus Varbergs hemsida.Tänk på att när du fått ett nytt lösenord skall det bytas innan du kan fortsätta. Du rekommenderas att göra det innan tentamenstillfället.

Studerande med rätt till särskilda anpassningar

Har du beviljats särskilda anpassningar vid tentamen så måste du kontakta oss så snart som möjligt, dock minst 7 arbetsdagar före varje tentamenstillfälle angående planering av stöd. Du måste även anmäla dig till tentamenstillfället på webben inför varje tentamen.

Tentamenslokal

Information om tentamenslokal hittar du ett par dagar innan tentamenstillfället i schemat på Campus Varbergs hemsida.

Sen ankomst

30 minuter in på tentamenstiden öppnas dörrarna till tentamenslokalen och du som är anmäld men har blivit försenad får komma in och tentera. 

För studenter via Högskolan i Borås

Digital tentamen skrivs i FLOWlock-browser. Kontrollera att du installerat den senaste versionen av webbläsaren i god tid innan tentamen om du skriver på egen dator. Mer information: Digital tentamen i WISEflow (hb.se).

Toalettbesök

Namn och tider för toalettbesök antecknas på en särskild lista som sedan lämnas med till läraren vid rättning av tentamen.

Försök till fusk anmäls 

Varje misstanke om fusk anmäls till respektive universitet, högskola eller utbildningsanordnare som i sin tur utreder ärendet vidare. Disciplinära åtgärder vid fusk kan vara till exempel varning eller avstängning.

Inlämning av tentamen

På tentamen eller genom information från tentamensvakt framgår det när du tidigast får lämna in din tentamen och lämna lokalen. 

Utlämning av rättad tentamen

Rättad tentamen kvitteras ut i Campus Varbergs reception om inte din lärare anger annat. För att kunna kvittera ut din tentamen i receptionen krävs giltig id-handling med foto (information om vad som räknas som sådan finns under rubriken ”Att tänka på vid skriftlig tentamen”). Tänk på att du inte kan begära rättning eller omprövning av tentamen efter att du har kvitterat ut den, be i så fall att först få en kopia av din tentamen

Rättning eller omprövning av tentamen

Om du vill begära rättning eller omprövning av din tentamen, kontakta ditt lärosäte eller din utbildningsanordnare.

Vid frågor, kontakta oss på tentamen@campus.varberg.se.

Extern tentamen

Även om du inte läser din eftergymnasiala utbildning på Campus Varberg kan du fortfarande skriva din tentamen hos oss.

Ansökan

Din utbildningsanordnare måste först godkänna att du skriver din tentamen på Campus Varberg. Efter det behöver du ansöka om tentamensskrivningen i vår e-tjänst Extern tentamen på Campus Varberg.

Vi behöver få din ansökan senast tre veckor innan du önskar skriva din tentamen. Du ansvarar själv för att din utbildningsanordnare skickar oss din tentamen senast fem dagar före tentamensdagen.

När du lämnat in din ansökan återkommer vi inom tre arbetsdagar med besked. Du kommer få ett mejl när du har ett nytt meddelande från oss. Logga in till Mina sidorsjalvservice.varberg.se för att läsa meddelandet.

Avgift

Är du folkbokförd i Varbergs kommun eller inskriven hos någon av de utbildningsanordnare som Campus Varberg samverkar med är extern tentamen avgiftsfri. Annars behöver du betala en avgift på 500 kronor för varje tentamenstillfälle.

Utbildningsanordnare som Campus Varberg samverkar med:

 • Campus Västra Skaraborg
 • DaCapo Mariestad
 • FEI - Företagsekonomiska institutet
 • Högskolan i Borås
 • Högskolan i Halmstad
 • Högskolan i Skövde
 • Kunskapskällan i Ronneby
 • Malmö universitet

Avbokning

Om du får förhinder behöver du meddela oss senast klockan 12.00 dagen innan din tentamen. Hör av dig till receptionen på Campus Varberg via mejl info@campus.varberg.se eller på telefon 0340–69 74 00.

Kontakt

Har du frågor om anmälningsförfarandet är du välkommen att kontakta oss på mejl tentamen@campus.varberg.se.

Hälsa

Studenthälsa

Om du blir sjuk vänder du dig till närmaste vårdcentral. Du kan också ringa sjukvårdsrådgivningen dygnet runt på 1177. På hemsidan www.1177.se hittar du olika mottagningar och vårdcentraler i din kommun.

Diakoni

Det finns också möjlighet att vända sig till Varbergs Diakoni för samtal, samtalen är gratis och de har tystnadsplikt. 

Li Almgren, diakon och socionom
0340-813 37
li.almgren@svenskakyrkan.se

Studenthälsa för högskolestuderande

Du som är högskolestudent kan också vända dig till respektive högskolas studenthälsa, där du kan få prata med en sjuksköterska, studentkurator eller studentpräst.

 

 

 

Personskadeförsäkring

Alla yrkeshögskolestudenter och studenter vid de statliga högskolorna är försäkrade. Försäkringen motsvarar arbetsskadeförsäkringens olycksfallsskydd. Försäkringen gäller i Sverige och omfattar olycksfall under skoltid och under färd mellan bostaden och den plats skoltiden tillbringas.

Student UT är statens försäkring för svenska högskolestudenter som studerar eller praktiserar utomlands. Det finns också en försäkring för yrkeshögskolestudenter som gör LIA utomlands samt en ansvarsförsäkring för Yh-studenter på LIA. Läs mer om försäkringarna på: www.kammarkollegiet.se

Ekonomi

Hur får studerande på Yrkeshögskola Mecenatkortet?

Studiestöd från CSN

Har du studiestöd från CSN så får du Mecenatkortet automatiskt.

Digitalt kort direkt
Ditt digitala kort skapas automatiskt ungefär samma dag som du får din första utbetalning för terminen. Du kommer åt det då genom att skapa konto och sedan verifiera dig med Mobilt Bank-ID. Har du redan ett konto med e-postadress registrerad får du ett mail dagen efter att ditt kort skapats med en "komma igång-länk" som hjälper dig om du t.ex. inte har Mobilt Bank-ID.

Brev efter två veckor
Har Mecenat inte din e-postadress så skickar de ett brev till din hemadress med information om hur du kommer igång med det digitala kortet. Du har det i brevlådan efter ca 2 veckor.

Ej Studiestöd från CSN

Även om du inte har studiestöd så får du kortet automatiskt en bit in på terminen. Exakt när beror bl.a. på hur snabbt Campus Varberg har rapporterat in studerande till Myndigheten för yrkeshögskolan, så det sker inte direkt vid terminsstart utan kan dröja någon månad eller två. Har du ett gammalt kort från förra terminen så är det giltigt en bit in på den nya terminen, men är du ny student eller tycker att kortet dröjer kan du ansöka om ett för att slippa vänta.

Ansök om ett Mecenatkort här