Passerbrickor får du från din utbildningssamordnare/utbildningsledare. Du kan också få hjälp i receptionen. 

Brickorna fungerar som nyckel vid passage i Campus Varbergs lokaler. Larmtillkoppling sker automatiskt på kvällen klockan 24.00. Efter avslutade studier lämnas passerbrickan tillbaka till WEST, till receptionen eller till din utbildningssamordnare.