Passerbrickor får du från din utbildningssamordnare/utbildningsledare. Du kan också få hjälp i receptionen. 

Passerbrickorna fungerar som nyckel vid passage i Campus Varbergs lokaler, samt som legitimation vid utskift och kopiering. Campus är tillgängligt för dig som student mellan klockan 07.00–22.00.

Efter avslutade studier lämnas passerbrickan tillbaka till WEST, till receptionen eller till din utbildningssamordnare/utbildningsledare.

Låsta dörrar

Vissa dörrar är alltid öppna dagtid. Andra dörrar behöver du låsa upp med din passerbricka. Ibland räcker det med bara passerbrickan för att låsa upp, ibland behöver du både passerbricka och kod.

Du gör såhär:

  1. Håll din passerbricka framför läsaren.
  2. Om grön lampa börjar blinka behöver du trycka din kod + "*" eller "OK" (beroende på läsare).
  3. När grön lampa lyser har dörren låsts upp och du kan gå in. 

Borttappad passerbricka

Om en passerbricka kommer på avvägar, stjäls eller tappas ska detta omedelbart rapporteras till receptionen. Passerbrickan kommer då spärras och bli obrukbar. En tillfällig spärr kan begäras om det finns möjlighet att passerbrickan kommer till rätta.