Vid Campus Varberg ges utbildning av flera olika universitet, högskolor och utbildningsanordnare. Informationen här gäller vid all tentamen som sker vid Campus Varberg. Observera dock att utöver dessa allmänna regler, kan särskilda regler gälla. Du måste därför informera dig om vad som gäller för just det lärosäte som du tenterar för. Information ges även i samband med tentamenstillfället.

Anmälan till tentamen

För att kunna tentera måste du som student vara registrerad på kursen och anmäld till tentamenstillfället. Anmälan är obligatorisk och du gör din anmälan inom utsatt tid. Observera att det kan vara olika tidsramar beroende på lärosäte/anordnare.  

Är du student vid yrkeshögskolan anmäler du dig via learnpoint och läser du en högskoleutbildning anmäler du dig via respektive högskola. 


INFORMATION

Att tänka på vid tentamen

Kom i god tid till tentamenstillfället. 15 minuter innan tentamen börjar stängs dörrarna. Då ska du vara på plats i salen för att tentamen ska kunna starta på utsatt tid. Giltig id-handling med foto ska kunna uppvisas. Du som inte kan uppvisa en sådan har inte rätt att tentera. Som giltig id-handling räknas EU-pass, körkort, postens eller bankens id-kort eller annan giltig legitimationshandling som har godkänts av svensk myndighet.

När tentamen börjar ska mobiltelefoner vara avstängda och undanlagda liksom anteckningar, väskor och ytterkläder och andra icke tillåtna hjälpmedel.

Att tänka på vid dator-tentamen

Kontrollera i god tid innan tentamenstillfället att du har ditt användarnamn och lösenord till Campus Varbergs datorer. Har du glömt något av dessa, gör snarast en felanmälan på Campus Varbergs hemsida.Tänk på att när du fått ett nytt lösenord skall det bytas innan du kan fortsätta. Du rekommenderas att göra det innan tentamenstillfället.

Studerande med rätt till särskilda anpassningar

Har du beviljats särskilda anpassningar vid tentamen så måste du kontakta oss så snart som möjligt, dock minst 7 arbetsdagar före varje tentamenstillfälle angående planering av stöd. Du måste även anmäla dig till tentamenstillfället på webben inför varje tentamen.

Tentamenslokal

Information om tentamenslokal hittar du ett par dagar innan tentamenstillfället i schemat på Campus Varbergs hemsida.

Sen ankomst

30 minuter in på tentamenstiden öppnas dörrarna till tentamenslokalen och du som är anmäld men har blivit försenad får komma in och tentera. 

För studenter via Högskolan i Borås

Digital tentamen skrivs i FLOWlock-browser. Kontrollera att du installerat den senaste versionen av webbläsaren i god tid innan tentamen om du skriver på egen dator. Mer information: Digital tentamen i WISEflow (hb.se).

Toalettbesök

Namn och tider för toalettbesök antecknas på en särskild lista som sedan lämnas med till läraren vid rättning av tentamen.

Försök till fusk anmäls 

Varje misstanke om fusk anmäls till respektive universitet, högskola eller utbildningsanordnare som i sin tur utreder ärendet vidare. Disciplinära åtgärder vid fusk kan vara till exempel varning eller avstängning.

Inlämning av tentamen

På tentamen eller genom information från tentamensvakt framgår det när du tidigast får lämna in din tentamen och lämna lokalen. 

Utlämning av rättad tentamen

Rättad tentamen kvitteras ut i Campus Varbergs reception om inte din lärare anger annat. För att kunna kvittera ut din tentamen i receptionen krävs giltig id-handling med foto (information om vad som räknas som sådan finns under rubriken ”Att tänka på vid skriftlig tentamen”). Tänk på att du inte kan begära rättning eller omprövning av tentamen efter att du har kvitterat ut den, be i så fall att först få en kopia av din tentamen

Rättning eller omprövning av tentamen

Om du vill begära rättning eller omprövning av din tentamen, kontakta ditt lärosäte eller din utbildningsanordnare.

Vid frågor, kontakta oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..