Genom att tänka på hur du agerar på nätet och genom enkla åtgärder kommer du långt. Här har vi samlat de viktigaste reglerna som gäller för it på Campus Varberg, tillsammans med bra tips om hur du kan skydda dig och din information online på ett bra sätt.

Ditt eget ansvar

 • Användarkontot/studentkontot är personligt. Innehavaren ansvarar för hur det används.
 • De lösenord du använder till Campus Varbergs tjänster får inte återanvändas på andra platser, och får inte meddelas till andra personer.
 • Varje användare ansvarar för sin egen informationssäkerhet i enlighet med riktlinjer.
 • Varje användare ska, vid slutet av sina studier, ta hand om de eventuella filer och dokument som ska bevaras.
 • Tänk på att din behörighet kan påverkas om dina studier förändras.
 • Släpp inte in okända personer i lokalerna.

Användning

 • Campus Varbergs utrustning ska användas med sunt förnuft och hanteras med omsorg.
 • Upphovsrätten ska beaktas. Det är inte tillåtet att olovligen överföra programvaror, film, musik eller andra verk som skyddas av upphovsrätt.
 • Störande verksamhet är inte tillåten.
 • Alla installationer på datorer utförs av Campus Varbergs IT-avdelningen.
 • Det är inte tillåtet att ansluta privat utrustning. Installationer, eller besök på webbplatser, som omfattar olagligt, oetiskt eller olämpligt innehåll är endast tillåtet om arbetsuppgifter, forskning eller studier specifikt kräver detta.
 • Undervisning och studiearbete har alltid företräde i datorsalar.

Så surfar du klokt

 • Lämna aldrig ut ditt lösenord, seriösa företag frågar inte efter ditt lösenord via e-post.
 • Använd inte samma lösenord till olika tjänster.
 • Logga ut från datorn när du lämnar den.
 • Surfa med gott omdöme.
 • Öppna eller svara aldrig på e-post om du inte är 100 procent säker på vem avsändaren är.
 • Var försiktig när du använder trådlösa nätverk.
 • Håll din dator, padda och telefon säkerhetsuppdaterade.
 • Tänk en gång till innan du lämnar ut dina personuppgifter/kontouppgifter.

Åtgärder och övervakning

 • Campus Varberg har rätt att utan förvarning, för handhavande av den löpande driften, ta del av nättrafik genom tekniska åtgärder i nät och system.Föreligger misstanke om brott mot dessa riktlinjer omfattar denna rätt även den enskildes lagrade data.
 • Campus Varberg har rätt att vid driftstörning, säkerhetsrisk eller vid grundad misstanke om lagbrott eller brott mot dessa riktlinjer tillfälligt stänga av individuella och gemensamma IT-resurser.
 • Upprepade eller allvarliga brott mot dessa riktlinjer kan leda till avstängning av IT-resurser och/eller anmälan till utbildningsansvarig. Misstänkta lag-överträdelser kan polisanmälas.
 • Information om informationssäkerhetsincidenter, persondataincidenter etc. kan komma att skickas till andra myndigheter, enligt befintligt regelverk.