Här hittar du information om rutiner kring brandövning samt hur du ska agera vid brandlarm

Utrymningsövning

Utrymningsövning sker minst en gång om året. Information om vad du ska göra vid brand, uppsamlingsplats med mera hittar du i samtliga klass- och grupprum och i de flesta gemensamma ytorna. Du hittar också informationen här nedanför.

  • Automatiskt brandlarm/utrymningslarm är kopplat direkt till Räddningstjänsten. Brandlarmet aktiveras via rökdetektorer.
  • Lokalerna är försedda med inomhusbrandposter. Brandgasventilation finns i trapphus i form av öppningsbara fönster. Nödbelysning finns i samlingslokaler och trapphus.
  • Utrymningsövning genomförs minst en gång om året. Utrymningsplaner finns uppsatta på strategiska platser.
  • Vid övning ansvarar lärare/personal för att alla lämnar det våningsplan som de vid aktuellt tillfälle vistas på.
  • Observera att hissar ej skall användas.
  • Efter utrymningen samlas alla på uppsamlingsplatsen som är framför Hamnmagasinet.

Vid frågor om brandskydd kontakta vaktmästare på 0340-69 74 10 eller via e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Åtgärder när brandlarmet går eller om du upptäcker en brand

Det är viktigt att du följer stegen; rädda, varna, larma, släck, utrym, möt räddningstjänsten.

Rädda

Rädda dig själv och hjälp andra som är i fara. Är lokalen rökfylld är den säkraste vägen ut genom att krypa längs golvet. Gå inte genom röken! Är du sist ur lokalen? Stäng dörren, det minskar risken för att branden sprider sig och minskar rökutvecklingen.

Varna

Varna dina kollegor/kamrater och andra. Kanske sitter någon av dem med hörlurar eller i telefon? Risk finns att de inte uppfattar faran. Hjälp dem och varna dem.

Larma

Om du ser att det brinner: Tryck på larmknapp för automatiskt brandlarm. Ring även 112. Detta för att förstärka det automatiska brandlarmet. Berätta vem du är, vad som hänt, var det brinner och möt upp räddningstjänsten.

Släck

Du kan börja släcka elden efter ovan nämnda insatser.

Släck elden på ett säkert sätt. Är det elektronik som brinner ska du använda pulver eller kolsyresläckare. Utplacerade brandsläckare har från början anpassats till sin miljö. Deras placering finns utmärkt på utrymningsplanerna. Kan eller vågar du inte släcka, stäng in branden genom att stänga alla dörrar och fönster.

På brandsläckaren finns symboler och text som visar vad den kan användas till.

Utrym byggnad

Ta alltid den närmaste utrymningsvägen ut. Se dig om och följ de gröna skyltarna för vägen ut. Utrym endast den byggnad där larmet gått. 

Utrymningsledare

Om larmet går ska lärare/föreläsare agera utrymningsledare. Uppmana alla studenter att gå till återsamlingsplatsen. Lokalen ska vara tom när läraren/föreläsaren lämnar den.

Vid utrymning av kontorslokalerna är det viktigt att uppmärksamma så att alla går med ut. Titta in i kontor på vägen ut för att se till att alla uppmärksammat att larmet gått. Uppmana dina kollegor att gå till återsamlingsplatsen. Då byggnaderna är uppdelade i brandceller med dörrar som automatiskt stängs när larmet går utryms endast den byggnad där brandlarmet gått. 

Den närmsta vägen ut är alltid den snabbaste.Ta trapporna, använd aldrig hissen!

Bege dig till återsamlingsplatsen utanför Hamnmagasinet.

Personer med funktionsnedsättning

Om larmet ljuder ska personer som sitter i rullstol följas till en brandcell som inte larmar. Någon bör stanna med personen och räddningstjänsten ska informeras om att det finns rullstolsburna i en annan lokal som behöver hjälp ut om även de lokalerna ska utrymmas.

Möt upp räddningstjänsten

Visa räddningstjänsten var det brinner för att livräddning och brandsläckning ska kunna genomföras snabbare.