I C-huset på plan 2 hittar du Studie- och karriärcentrum. Här kan du få stöd i frågor om vidareutbildning, karriärmöjligheter, arbetsmarknad och yrken. 

Vill du komma i kontakt med en studie- och karriärvägledare gör du det enklast via telefon eller mejl. Du hittar kontaktuppgifter på vuxenutbildningen.varberg.se/vagledning.

Du som är högskolestudent kan också vända dig till din högskolas centrala studie- och karriärvägledning. På vissa högskolor finns också studievägledare på institutionerna, där du kan få svar på frågor som rör just din utbildning.