Om du blir sjuk vänder du dig till närmaste vårdcentral. Du kan också ringa sjukvårdsrådgivningen dygnet runt på 1177. På hemsidan www.1177.se hittar du olika mottagningar och vårdcentraler i din kommun.

Du som är högskolestudent kan också vända dig till respektive högskolas studenthälsa, där du kan få prata med en sjuksköterska, studentkurator eller studentpräst.