På Campus Varberg har du som studerande möjlighet att ta med dig och laga eller värma din egen mat.

Det finns även ett antal mindre kök i de andra husen. Studenterna har ett gemensamt ansvar för att köken sköts. Kylskåpen rensas av WEST sista fredagen varje månad.

I anslutning till köken finns möjlighet att källsortera, i de mindre köken är sorteringen begränsad till brännbart, matavfall samt plast. I Studentköket i E-huset finns även källsortering för metall, färgat och ofärgat glas samt returburkar och PET.