När det är fler behöriga som söker till en utbildning än det finns platser görs ett urval för att bestämma vilka som blir antagna. Beroende på om du har betyg från gymnasiet, har kompletterat, gjort högskoleprovet eller läst på folkhögskola placeras du i olika urvalsgrupper. Du konkurrerar om utbildningsplatserna med de andra i din urvalsgrupp.

Urval utifrån betyg

En vanlig urvalsgrupp är den så kallade direktgruppen för betyg (BI). Den baseras på betyg från gymnasieskola (även utländsk gymnasieskola och IB) och komvux. De med bäst betyg kommer in på utbildningen.

De flesta har också möjlighet att få meritpoäng för vissa specifika kurser.

Du som har en gymnasieexamen från gymnasiet kan även placeras i en egen grupp (grupp B1ex). Det är en grupp för dem med gymnasieexamen och kommer endast finnas under en treårsperiod, 2014-2017,

Läs mer om betygsurval och meritpoäng på Antagning.se

Kompletteringsgrupp

Om du har kompletterat för att bli behörig hamnar du i en kompletteringsgrupp (BII). Om du däremot har kompletterat för att förbättra dina betyg, trots att du redan var behörig, hamnar du både i kompletteringsgruppen och i direktgruppen (BI).

Urval från folkhögskola

Om du har studerat på folkhögskola konkurrerar du med andra sökande med samma bakgrund i folkhögskolegruppen (BF).

Högskoleprovet

Om du gör högskoleprovet ingår du i en särskild urvalsgrupp (HP) för alla som har ett giltigt resultat. Du ingår även i någon av betygsgrupperna, beroende på vad du har för betyg. Högskoleprovet ger inte behörighet för högskolestudier utan förbättrar dina chanser att komma in om du är behörig. Till vissa utbildningar bör måste du göra högskoleprovet. Om du gjort högskoleprovet har du möjlighet att ingå även i den urvalsgruppen.

Läs mer om högskoleprovet på Studera.nu

Andra urvalssätt

Ibland används andra urvalssätt, till exempel personliga intervjuer eller urval utifrån arbetslivserfarenhet. Mer information om det hittar du hos de utbildningar som använder sig av det urvalssättet.