Distansutbildning

Dagens energisystem är i förändring och för att uppnå uppsatta energi- och klimatmål och säkra elförsörjningen är det nödvändigt med förnyelse och ombyggnad av Sveriges befintliga elnät. 

  Gå till ansökan

Beskrivning

Sveriges elanvändning har varit relativt konstant under lång tid. Men nu har vi gått in i en extremt expansiv fas där vi väntas behöva dubbelt så mycket el redan inom 20 år. 

I Sverige och Europa sker dagens utbyggnad av vindkraft genom tillstånd från tidigare år, men att få tillstånd blir allt svårare och det tar lång tid. De fortsatta satsningarna på sol- och vindkraft kräver dock att tillståndsprocesserna snabbas på.

Då många företag i vindbranschen får jobba hårt med att få igenom tillstånd för att få bygga vindkraftverk, finns det ett mycket stort behov av projektledare inom vindkraft. Projektledare spelar en mycket viktig roll i samhällets utbyggnad av vindenergi. Utan projektledare - ingen ny vindenergi.I rollen som projektledare kommer du att driva och utveckla vindprojekt i olika faser hela vägen från idé fram till investeringsbeslut. Detta innebär ett övergripande ansvar för projekten och ledning av projektteamet. 

Under den här utbildningen förväntas du ha med dig en egen bärbar dator (BYOD, Bring Your Own Device). Detta gäller både vid undervisningstillfällen och vid examinationstillfällen, om inget annat meddelas.

Din dator behöver uppfylla systemkraven för de program som behövs under din utbildning. Vi rekommenderar PC med Windows 10 eller Windows 11.

Vissa moment i undervisningen kan vara digitala. Därför behöver du även en webbkamera (antingen inbyggd i din dator, eller extern) och hörlurar med mikrofon.

  • Anslutning av vindkraftverk till elnätet och energilagring
  • Examensarbete
  • Kommunikation, presentation och acceptans
  • LIA
  • Miljökonsekvensanalys
  • Miljörätt
  • Projektledning och projektkunskap
  • Vindkraft till havs
  • Vindkraftsprojektering
  • Vindkraftssystem

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning har du kunskaper om el-anslutning och energilagring, om miljörätt och tillståndsprocesser samt miljökonsekvensbedömning (MKB). Du kan planera och projektleda ett vindkraftsprojekt på land eller till havs och har kompetens att kommunicera med alla parter i tillståndsprocessen såsom myndigheter, företag och privatpersoner/markägare. Du har färdigheter i att beräkna vindmätning och läsa kartverktyg samt att skriva och analysera tillståndshandlingar. Du har även färdigheter i att tillämpa adekvata regler och lagar inom området samt att bearbeta och föreslå̊ lösningar på̊ juridiska problem som kan uppstå̊ vid vindkraftsprojektering.

Anders Wallin, Chef för projektutveckling, Eolusvind: 

– Känns viktigt med denna typ av utbildning. Det är svårt att få tag i rätt kompetens då efterfrågan är så mycket större än utbudet just nu. Detta är en relativt snabb utbildning för att få en bra grund att stå på. 

Annelie Nilsson, HR-manager, Renewable Sweden:

– Havsbaserad vindkraft kommer att utökas något enormt framöver. Vi jobbar just nu med Vindpark Falkenberg som är ett stort projekt utanför Falkenberg. Hallands kuststräcka är högaktuell för flera projekt. Personer med kompetens inom vindkraft och framförallt havsbaserad vindkraft är starkt efterfrågade. 

Fakta

Antal YH-poäng: 220, 1 år.

Studietakt: Heltid.

Studieort: Distans. 

Utbildningsstart: 19 augusti 2024.

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet för yrkeshögskola samt Engelska 6, Matematik 2 eller motsvarande kunskaper.

Examen: Yrkeshögskoleexamen – Projektledare inriktning vindkraft.

Ansökan: Öppen för sen anmälan.

Urval Läs mer om urvalsprocessen.

Tänk på: Den här utbildningen har krav på egen dator. Du hittar mer information under fliken "Beskrivning".

SEN ANMÄLAN

Sen anmälan innebär att du har möjlighet att ansöka i mån av plats. Utbildningspålatserna tilldelas i första hand till de som sökt utbildningen under ordinarie ansökningsperiod. Skulle utbildningens platser inte fyllas under antagningen så tilldelas dessa i turordning till de som gjort en behörig sen anmälan.

DU KAN SÖKA EN UTBILDNING ÄVEN OM DU INTE HAR FULL BEHÖRIGHET

Vi gör en bedömning av varje ansökan. Kanske har du erfarenheter som kan ersätta en eller flera kurser, eller en utländsk examen som visar din kunskap. Tveka inte med att ansöka oavsett!

RÄTT ATT LÄSA UPP

Rätt att läsa upp har du som har grundläggande behörighet för yrkeshögskolan men som saknar någon eller några kurser för att uppfylla särskild behörighet, exempelvis Matematik 2.

Campus Varberg samarbetar med kommunerna i Halland för att kunna erbjuda sökande till yrkeshögskolan möjlighet att läsa upp de gymnasiala kurser de saknar för att uppfylla särskild behörighet. Sökande från andra kommuner har rätt att få samma möjlighet genom sin hemkommun. Läs mer om rätten att läsa upp behörighet

Kontakt

Elin Rehn
Utbildningsledare
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.