Energitekniker med specialisering vindkraft
Energitekniker med specialisering vindkraft

Energibranschen är i dag en av de snabbast växande marknaderna, globalt, i Europa och i Sverige. Den negativa klimatutvecklingen måste snabbt bromsas upp vilket gör det nödvändigt att gå från dagens fossila energiproduktion till förnybara energikällor som vind-, sol-, våg- och vattenkraft samt biomassa.

Beskrivning

I Sverige är vindkraft den tredje största källan för elproduktion efter vatten- och kärnkraft. Vindkraftsel utgör 12 procent av den totala elproduktionen, en siffra som kommer att öka de närmaste åren. Detta gör att branschen kommer att ha ett ständigt växande behov av energitekniker med kompetens att sköta drift, löpande underhåll samt service av allt fler och större vindkraftsturbiner.

Vindkraften byggs ut alltmer och den tekniska utvecklingen går snabbt. Arbetsplatserna är många och efterfrågan på kompetens är stor. Exempelvis måste energibolagen och de svenska vindkraftsbolagen idag rekrytera tekniker från andra länder för att klara av det växande behovet kring drift, underhåll och service.

Utbildningens mål

Utbildningen har tagits fram i samarbete med flera av de ledande aktörerna inom energi- och vindkraftsbranschen. Under utbildningen görs flera studiebesök och du har möjlighet att göra din LIA (Lärande i arbete) både hos vindkraftleverantörer, servicebolag som energibolag.

Målet är att du efter avslutad utbildning ska kunna arbeta som tekniker inom energi- och vindkraftsbranschen. Förutom god kännedom om vindkraftsteknik har du tillägnat dig kunskap inom energisystem, el, instrument, hydraulik, data samt miljö- och energieffektivisering.

Utbildningen är speciellt framtagen för att ge dig som studerande de kunskaper och färdigheter som energi- och vindkraftsbranschen efterfrågar och du ska direkt kunna börja arbeta som tekniker i grupp samt självständigt främst inom vindkraft.

Information om läkarintyg

För att få genomföra LIA-kurs krävs läkarintyg gällande höghöjdarbete enligt AFS 2005:6, 41-45§§. Undersökningen sker under utbildningen och resultatet från undersökningen kan komma att begränsa var LIA-kursen kan förläggas och vilken inriktning den studerande kan välja inom yrket. 

Utbildningens innehåll i korthet

 • Arbetsmiljö och säkerhet
 • Datateknik och IT-kommunikation
 • Drift och underhållsteknik i vindkraftverk
 • Elkraft för energitekniker
 • Ellära för energitekniker
 • Energiomvandling/effektivisering och lagring av energi
 • Energisystem och strömningslära
 • Examensarbete med fokus mot vind och energi
 • Gruppdynamik och ledarskap
 • Hydraulik och mekanik
 • Kraftanläggningar
 • Kraftsystems uppbyggnad och utveckling
 • LIA 1
 • LIA 2
 • LIA 3
 • Miljö och hållbar utveckling
 • Projektarbete och rapportskrivning
 • Styr-, mät- och reglerteknik
 • Vindkraftsystem

Fakta

Antal YH-poäng: 400.

Studietakt: Heltid.

Utbildningsstart: Avvaktar beslut, meddelas februari 2019.

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet för yrkeshögskola samt godkänt betyg i Praktisk ellära eller motsvarande kunskaper. B-körkort krävs. 

Examen: Yrkesutbildningsexamen – Energitekniker med inriktning vindkraft.

Ansökan:  Stängd för ansökan.

Urval: Läs mer om urvalsprocessen.

DU KAN SÖKA EN UTBILDNING ÄVEN OM DU INTE HAR FULL BEHÖRIGHET

Vi gör en bedömning av varje ansökan. Kanske har du erfarenheter som kan ersätta en eller flera kurser, eller en utländsk examen som visar din kunskap. Tveka inte med att ansöka oavsett!

RÄTT ATT LÄSA UPP

Det är en rättighet att läsa upp kurser på komvux för att bli behörig att söka till yrkeshögskolan. Campus Varberg har ett samarbete med kommunerna i Halland (undantaget Kungsbacka) för dig som inte uppfyller särskild behörighet och behöver läsa in någon av kurserna: Matematik 2, Praktisk ellära eller Logistik 1. Sökande från andra kommuner har rätt att få samma möjlighet genom sin hemkommun. Läs mer om rätten att läsa upp behörighet

Kontakt

Martina Bengtsson
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Utbildningen ges i samverkan med Folkuniversitetet

fu

Film