Energitekniker med specialisering vindkraft
Energitekniker med specialisering vindkraft

Energibranschen är i dag en av de snabbast växande marknaderna, globalt, i Europa och i Sverige. Den negativa klimatutvecklingen måste snabbt bromsas upp vilket gör det nödvändigt att gå från dagens fossila energiproduktion till förnybara energikällor som vind-, sol-, våg- och vattenkraft samt biomassa.

Beskrivning

I Sverige är vindkraft den tredje största källan för elproduktion efter vatten- och kärnkraft. Vindkraftsel utgör 12 procent av den totala elproduktionen, en siffra som kommer att öka de närmaste åren. Detta gör att branschen kommer att ha ett ständigt växande behov av energitekniker med kompetens att sköta drift, löpande underhåll samt service av allt fler och större vindkraftsturbiner.

Vindkraften byggs ut alltmer och den tekniska utvecklingen går snabbt. Arbetsplatserna är många och efterfrågan på kompetens är stor. Exempelvis måste energibolagen och de svenska vindkraftsbolagen idag rekrytera tekniker från andra länder för att klara av det växande behovet kring drift, underhåll och service.

Utbildningens mål

Utbildningen har tagits fram i samarbete med flera av de ledande aktörerna inom energi- och vindkraftsbranschen. Under utbildningen görs flera studiebesök och du har möjlighet att göra din LIA (Lärande i arbete) både hos vindkraftleverantörer, servicebolag som energibolag, där du lär dig om tekniken både avseende teoretisk kunskap som praktisk problemlösning. Efter avslutad utbildning kommer du ha gedigna och uppdaterade kunskaper i en bransch som är under ständig utveckling och expansion.

Målet är att du efter avslutad utbildning ska kunna arbeta som tekniker inom energi- och vindkraftsbranschen. Förutom god kännedom om vindkraftsteknik har du tillägnat dig kunskap inom energisystem, el, instrument, hydraulik, data samt miljö- och energieffektivisering.

Utbildningen är speciellt framtagen för att ge dig som studerande de kunskaper och färdigheter som energi- och vindkraftsbranschen efterfrågar. Meningen är att du ska vara klar att direkt kunna börja arbeta som tekniker i grupp samt självständigt främst inom vindkraft.

Information om läkarintyg

För att kunna få tillgodogöra sig LIA-kurser i vindkraftsbranschen, krävs B-körkort samt läkarintyg gällande höghöjdarbete enligt AFS 2005:6, 41-45§§. Intyg ska lämnas senast en månad innan kursens start.

Utbildningens innehåll i korthet

 • Arbetsmiljö och säkerhet, 15 poäng.
 • Datateknik och IT-kommunikation, 10 poäng.
 • Drift och underhållsteknik i vindkraftverk, 20 poäng.
 • Elkraft för energitekniker, 40 poäng.
 • Ellära för energitekniker, 25 poäng.
 • Energiomvandling/effektivisering och lagring av energi, 15 poäng.
 • Energisystem och strömningslära, 15 poäng.
 • Examensarbete med fokus mot vind och energi, 15 poäng.
 • Gruppdynamik och ledarskap, 5 poäng.
 • Hydraulik och mekanik, 20 poäng.
 • Kraftanläggningar, 20 poäng.
 • Kraftsystems uppbyggnad och utveckling, 10 poäng.
 • LIA 1, 20 poäng.
 • LIA 2, 40 poäng.
 • LIA 3, 70 poäng.
 • Miljö och hållbar utveckling, 10 poäng.
 • Projektarbete och rapportskrivning, 10 poäng.
 • Styr-, mät- och reglerteknik, 20 poäng.
 • Vindkraftsystem, 20 poäng.

Fakta

Antal YH-poäng: 400.

Studietakt: Heltid.

Utbildningsstart: 27 augusti 2018.

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt godkända betyg i Ma A, Sv A, En A alternativt Ma 1a/1b/1c, Sv 1 och En 5. Godkänt betyg i Praktisk ellära eller motsvarande kunskaper. Sökande ska kunna behärska dator som arbetsredskap. B-körkort krävs. För att få genomföra LIA-kurs krävs läkarintyg gällande höghöjdarbete enligt AFS 2005:6, 41-45§§. Resultatet från undersökningen kan komma att begränsa var LIAkursen kan förläggas och vilken inriktning den studerande kan välja inom yrket.

Examen: Yrkesutbildningsexamen – Energitekniker med inriktning vindkraft.

Ansökan:  Ansökan öppnar den 15 mars 2018.

Urval: Läs mer om urvalsprocessen

Kontakt

Camilla Hildesson
0340-59 23 45
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Film

Utbildningen ges i samverkan med Folkuniversitetet