Utifrån ett humanistiskt och etiskt förhållningssätt ansvarar du som sjuksköterska för och deltar i omvårdnadsarbetet. Du handleder och undervisar patienter, anhöriga, studenter och personal samt initierar och genomför forsknings- och utvecklingsarbeten. Hälsofrämjande och förebyggande arbete utgör en stor del av sjuksköterskans arbetsuppgifter.

Beskrivning

Högskolan i Halmstads sjuksköterskeprogram är en av landets mest eftersökta sjuksköterskeutbildningar. Detta kan bero på att mycket VFU (verksamhetsförlagd utbildning) ingår, vilket gör att studenterna är väl förberedda för sitt kommande yrkesliv. Sjuksköterskeprogrammet startar varje termin både i Halmstad och i Varberg.

Utbildning och innehåll

Omvårdnad är utbildningens huvudämne. För att kunna bedriva professionell omvårdnad krävs goda kunskaper i såväl huvudämnet som i human biomedicin och samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen. Ämnet omvårdnad omfattar 90 högskolepoäng (hp) och innehåller ett examensarbete på 15 hp. VFU omfattar 45 hp, human biomedicin omfattar 30 hp och samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen 15 hp.

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, gruppövningar samt metodövningar. Under andra och tredje året genomförs simuleringsövningar. Under sista terminen genomförs Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen.

För att möjliggöra en kontinuerlig integrering mellan teoretiska och verksamhetsförlagda studier har du tillgång till verksamhetsförlagda studieplatser inom sjuksköterskans olika verksamhetsområden i Hallands län. Handledning ges av legitimerade sjuksköterskor på den verksamhetsförlagda studieplatsen och till varje studieplats finns lärare tillgängliga. VFU förläggs inom hela Hallands län.

Arbetsområden

Som legitimerad sjuksköterska kan du arbeta inom allmän hälso- och sjukvård. Efter ytterligare utbildning kan du arbeta inom specialistområden.

Studier utomlands

Du har möjlighet till att göra din VFU (verksamhetsförlagda studier) utomlands.

Fakta

Antal högskolepoäng: 180

Studietakt: Helfart.

Utbildningsstart: Höstterminen 2017.

Studieort: Programmet ges av Högskolan i Halmstad både i Halmstad och i Varberg. För studerande i Varberg kan vissa föreläsningar/tentamen förläggas i Halmstad.

Förkunskapskrav: Nk B (alt. Fy A, Ke A, Bi A), Ma B, Sh A (områdesbehörighet 16) alternativt Nk 2, Ma 2a/2b/2c, Sh 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A 14).

Examen: Sjuksköterskeexamen. Legitimation utfärdas av Socialstyrelsen. Utbildningen uppfyller även kraven för kandidatexamen med huvudområde omvårdnad.

Ansökan: Stängd för ansökan.

Mer information: www.hh.se

Kontakt

Annika Jensen
Studierektor
035-16 74 95
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Film

Utbildningen ges av Högskolan i Halmstad