sjk_300x300 Sjuksköterskeprogrammet | Högskoleprogram | Studera
sjk_940x440 Sjuksköterskeprogrammet | Högskoleprogram | Studera

Kan du tänka dig att leda och ansvara för omvårdnaden av patienter i olika åldrar? Vill du arbeta med hälsofrämjande insatser, ha kontakt med anhöriga, handleda medarbetare och studenter samt initiera och genomföra forsknings- och utvecklingsarbeten? Då är sjuksköterskeprogrammet ett bra val för dig.

  Gå till ansökan

Beskrivning

Sjuksköterskeprogrammet syftar till att göra dig väl förberedd för arbetet inom den moderna hälso- och sjukvården och att som framtidsorienterad sjuksköterska kunna möta dagens och morgondagens utmaningar i det nära samhället och globalt. Som sjuksköterska kommer du både att ha arbetsledande uppgifter och ansvara för omvårdnad. Utbildningen ska också leda till fördjupade kunskaper i omvårdnadens vetenskapsområde och kärnkompetenser och hur dessa kunskaper kan uttryckas i praxis.  

För att ge god vård krävs djupgående kunskaper i huvudområdet omvårdnad, medicinsk vetenskap och samhälls- och beteendevetenskap.  

År ett ger en grundläggande förståelse för människans hälsa och livsvillkor. År två fokuserar på människans sårbarhet och hälsa och ger en djupare förståelse för ohälsa i ett livscykelperspektiv. År tre fokuserar på människan i en lärande och hälsoinnovativ process. Då fördjupas studentens kunskaper om sjuksköterskans ansvar och ledarskap i innovationsdrivande och värdeskapande förändringsarbete. Under år tre skrivs examensarbetet som är en fördjupning inom omvårdnad och omfattar 15hp. Kunskaper och färdigheter omsätts regelbundet under utbildningen i kliniskt träningscenter genom färdighetsträningar och simulering. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är integrerad i kurser förlagda till termin två, fyra, fem och sex och genomförs, inom regional sluten vård och närsjukvård samt kommunal hälso- och sjukvård. Sjuksköterskeprogrammet på Högskolan i Halmstad är anslutet till Nationell Klinisk Slutexamination (NKSE) som genomförs under den sista terminen.

Studier utomlands

Du har möjlighet till att göra din VFU (verksamhetsförlagda studier) utomlands.

Fakta

Antal högskolepoäng: 180

Studietakt: Helfart.

Utbildningsstart: Höstterminen 2021.

Studieort: Programmet ges av Högskolan i Halmstad i både Halmstad och på Campus Varberg. När du läser i Varberg kan vissa föreläsningar/tentamen förläggas i Halmstad

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Nk 2, Ma 2a/2b/2c och Sh 1b/1a1+1a2, alternativt Nk B, Ma B och Sh A.

Examen: Sjuksköterskeexamen. Legitimation utfärdas av Socialstyrelsen. Utbildningen uppfyller även kraven för kandidatexamen med huvudområde omvårdnad.

Ansökan: Ansökan öppnar den 15 mars

Mer information: www.hh.se

Kontakt

Ulrica Åström
Studierektor
035-16 76 80
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Utbildningen ges av Högskolan i Halmstad

HH Sjuksköterskeprogrammet | Högskoleprogram | Studera