Kan du tänka dig att leda och ansvara för omvårdnaden av patienter i olika åldrar? Vill du arbeta med hälsofrämjande insatser, ha kontakt med anhöriga, handleda medarbetare och studenter samt initiera och genomföra forsknings- och utvecklingsarbeten? Då är sjuksköterskeprogrammet ett bra val för dig.

Beskrivning

Sjuksköterskeprogrammet syftar till att göra dig väl förberedd för arbetet inom den moderna hälso- och sjukvården och att som framtidsorienterad sjuksköterska kunna möta dagens och morgondagens utmaningar i det nära samhället och globalt. Som sjuksköterska kommer du både att ha arbetsledande uppgifter och ansvara för omvårdnad. Utbildningen ska också leda till fördjupade kunskaper i omvårdnadens vetenskapsområde och kärnkompetenser och hur dessa kunskaper kan uttryckas i praxis.  

För att ge god vård krävs djupgående kunskaper i huvudområdet omvårdnad, medicinsk vetenskap och samhälls- och beteendevetenskap.  

År ett ger en grundläggande förståelse för människans hälsa och livsvillkor. År två fokuserar på människans sårbarhet och hälsa och ger en djupare förståelse för ohälsa i ett livscykelperspektiv. År tre fokuserar på människan i en lärande och hälsoinnovativ process. Då fördjupas studentens kunskaper om sjuksköterskans ansvar och ledarskap i innovationsdrivande och värdeskapande förändringsarbete. Under år tre skrivs examensarbetet som är en fördjupning inom omvårdnad och omfattar 15hp. Kunskaper och färdigheter omsätts regelbundet under utbildningen i kliniskt träningscenter genom färdighetsträningar och simulering. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är integrerad i kurser förlagda till termin två, fyra, fem och sex och genomförs, inom regional sluten vård och närsjukvård samt kommunal hälso- och sjukvård. Sjuksköterskeprogrammet på Högskolan i Halmstad är anslutet till Nationell Klinisk Slutexamination (NKSE) som genomförs under den sista terminen.

Studier utomlands

Du har möjlighet till att göra din VFU (verksamhetsförlagda studier) utomlands.

Film

Fakta

Antal högskolepoäng: 180

Studietakt: Helfart.

Utbildningsstart: 15 januari 2024 och augusti 2024.

Studieort: Programmet ges av Högskolan i Halmstad i både Halmstad och på Campus Varberg. När du läser i Varberg kan vissa föreläsningar/tentamen förläggas i Halmstad

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Nk 2, Ma 2a/2b/2c och Sh 1b/1a1+1a2, alternativt Nk B, Ma B och Sh A.

Examen: Sjuksköterskeexamen. Legitimation utfärdas av Socialstyrelsen. Utbildningen uppfyller även kraven för kandidatexamen med huvudområde omvårdnad.

Ansökan: Stängd för ansökan. Ansökningsperiod 15 mars–15 april 2024.

Mer information: www.hh.se

Kontakt

Ulrica Åström
Programansvarig
072–977 36 91
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Utbildningen ges av Högskolan i Halmstad