Logistiker
Logistiker

Krav på effektivitet och lönsamhet i företagen samt kommande pensionsavgångar gör att behovet av logistiker kommer att öka. Idag har branschen svårt att hitta rätt kompetens, då många högskoleutbildningar ger en allt för generell kompetens. Det som efterfrågas är logistikkunskaper på operativ nivå, en spetskompetens du får genom denna utbildning.

 Ingen utbildningsstart 2017

Beskrivning

Logistik berör alla företag och organisationer och kan många gånger vara avgörande för hur framgångsrikt ett företag blir. För att kunna skapa effektiva logistiklösningar är det viktigt att kunna se de olika flöden som finns i ett företag, såväl gods- och materialflöden som informations- och kapitalflöden.

Den som anställs som logistiker och logistikutvecklare förväntas ha såväl teoretiskt som praktiskt kunnande samt en utvecklad problemlösningsförmåga, och behöver kunna arbeta på en operativ nivå med olika logistiklösningar.

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning kan du planera hela logistikflöden och välja transportlösningar utifrån såväl miljö som ekonomiska förutsättningar. Du har kunskaper om godshantering och lagerstyrning och är väl förtrogen med de digitala verktyg som finns för logistikplanering och hantering. Du har färdigheter i att lastplanera, fyllnadsberäkna och göra bärighetsanalyser. Du kan kommunicera med logistikbranschen på engelska och har kunskaper om arbetsmiljö, miljölagstiftning och andra relevanta regelverk.

Utbildningens innehåll i korthet

  • Ekonomi och energieffektivitet.
  • Examensarbete.
  • LIA – lärande i arbete.
  • Förhandlingsteknik och kommunikation.
  • Godshantering.
  • IT för logistiker.
  • Juridik, transport och logistikrätt.
  • Logistik inklusive lagerstyrning.
  • Transportsystem och samhälle.
  • Miljöpåverkan samt miljö- och kvalitetssystem.

Fakta

Antal YH-poäng: 400.

Studietakt: Heltid.

Utbildningsstart: Ingen start 2017.

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet eller gymnasieexamen samt lägst betyget G i Sv A, En A och Ma B alternativt lägst betyget E i Sv 1, En 5, Ma 2a/2b/2c eller motsvarande. Minst 2 års arbetslivserfarenhet, varav minst 1 år sammanhängande, med minst 50% tjänstgöring inom några av följande yrkesområden: logistik, lager, inköp, handel, försäljning, ekonomi, service, hotell, restaurang, arbetsledning och/eller produktion alternativt godkända karaktärskurser från Handel- och administrationsprogrammet med inriktning handel och service.

Examen: Kvalificerad yrkeshögskoleexamen – Logistiker.

Ansökan: Ingen antagning 2017.

Kontakt

Björn Meyer
031-70 46 728
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Utbildningen ges i samverkan med Nordic Business Institute