Studie- och yrkesvägledarutbildningen
Studie- och yrkesvägledarutbildningen

Att ”välja karriär” innebär både att utveckla en god självkännedom och att orientera sig om olika möjligheter inom utbildning och arbetsliv. Det är utgångspunkten för den utbildning du får vid studie- och yrkesvägledarprogrammet.

Beskrivning

Som studie- och yrkesvägledare kan man arbeta inom många olika områden. De flesta studie- och yrkesvägledare finns på grundskolor, gymnasieskolor, kommunal vuxenutbildning, högskolor eller i olika former av verksamheter för ungdomar och vuxna. Under senare år har många studie- och yrkesvägledare anställts för nya uppgifter och uppdrag inom såväl den offentliga som den privata sektorn.

Innehåll och praktik

Utbildningen innehåller fyra stora delar:  

Ett samhällsvetenskapligt block som syftar till att ge kunskaper om hur samhälle, arbetsliv och utbildning organiseras och fungerar.  

Ett beteendevetenskapligt block med grunder i psykologi, pedagogik och sociologi som är nödvändiga för att förstå människors beteenden och därigenom kunna fungera som vägledare, undervisare och informatör.  

Ett kärnblock med inriktning på karriärvägledning. Här utvecklar du kunskap och färdigheter inom kommunikation och samtal. Särskild vikt läggs vid förståelse och insikt om människors karriärmönster och hur du som vägledare/coach kan hjälpa till att hantera frågor och funderingar kring val av utbildning, yrke och karriär.  

Ett VFU-block (verksamhetsförlagd utbildning) med praktik inom utbildningssektorn men även på arbetsförmedling, samt inom nya verksamheter som karriärcoaching. Praktiken innebär bland annat att man självständigt genomför vägledningssamtal, enskilt eller i grupp, undervisar och informerar.

Undervisningsformer

Utbildningen ges av Malmö Högskola och undervisningen är förlagd till Campus Varberg cirka en dag per vecka, tre–fyra gånger per termin är man i Malmö. På Campus Varberg är det dels undervisning via digitala medier som videokonferens eller webbkamera, dels gruppdiskussioner och grupparbeten. En del av undervisningen sker också på plats av högskolans lärare. Vi vill betona att utbildningen är på heltid med de särskilda krav som detta medför.

Film

Fakta

Antal högskolepoäng: 180.

Studietakt: Helfart.

Utbildningsstart: Höstterminen 2019.

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Sh A alternativt Sh 1b/1a1+1a2. Områdesbehörighet 6/A6.

Examen: Studie- och yrkesvägledarexamen.

Ansökan: Ansökan öppnar 15 mars.

Mer information: www.mah.se

Kontakt

Annika Rydin
Utbildningssamordnare
0340–69 74 15
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Hans Åke Hansson
Programansvarig, Malmö Högskola
040-66 58 360
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Utbildningen ges i samverkan med Malmö universitet.

MAU