Studie- och yrkesvägledarutbildningen
Studie- och yrkesvägledarutbildningen

Att ”välja karriär” innebär både att utveckla en god självkännedom och att orientera sig om olika möjligheter inom utbildning och arbetsliv. Det är utgångspunkten i studie- och yrkesvägledarutbildningen.

  Gå till ansökan

Beskrivning

Som studie- och yrkesvägledare kan man arbeta inom många olika områden. De flesta studie- och yrkesvägledare finns på grundskolor, gymnasieskolor, kommunal vuxenutbildning, högskolor eller i olika former av verksamheter för ungdomar och vuxna. Under senare år har många studie- och yrkesvägledare anställts för nya uppgifter och uppdrag inom såväl den offentliga som den privata sektorn.

Innehåll och praktik

Utbildningen innehåller fyra stora delar:

Ett samhällsvetenskapligt block som syftar till att ge kunskaper om hur samhälle, arbetsliv och utbildning organiseras och fungerar.  

Ett beteendevetenskapligt block med grunder i psykologi, pedagogik och sociologi som är nödvändiga för att förstå människors beteenden och därigenom kunna fungera som vägledare, undervisare och informatör.  

Ett kärnblock med inriktning på karriärvägledning. Här utvecklar du kunskap och färdigheter inom kommunikation och samtal. Särskild vikt läggs vid förståelse och insikt om människors karriärmönster och hur du som vägledare/coach kan hjälpa till att hantera frågor och funderingar kring val av utbildning, yrke och karriär.  

Ett VFU-block (verksamhetsförlagd utbildning) med praktik inom utbildningssektorn men även på arbetsförmedling, samt inom nya verksamheter som karriärcoaching. Praktiken innebär bland annat att man självständigt genomför vägledningssamtal, enskilt eller i grupp, undervisar och informerar.

Undervisningsformer

I Varberg är undervisningen ledd av lärare på plats eller digitalt från Malmö. Några gånger per läsår är undervisningen förlagd till Malmö med två-tre dagar åt gången.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ingår i utbildningen med 17 veckor. VFU kan göras på hemorten om platsen uppfyller de krav som ställs vid den specifika kursen. Utbildningen är på heltid.

Fakta

Antal högskolepoäng: 180.

Studietakt: Helfart.

Utbildningsstart: Höstterminen 2024.

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Sh 1b/1a1+1a2, alternativt Sh A.

Examen: Studie- och yrkesvägledarexamen.

Ansökan: Öppen för sen ansökan.

Mer information: www.mau.se

Kontakt

Håkan Persson
Högskolesamordnare
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Peter Gladoic´ Håkansson
Programansvarig, Malmö universitet
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Utbildningen ges i samverkan med Malmö universitet.

MAU