Undervisningens upplägg kan skilja sig åt mellan olika utbildningar. Här är några av de vanligaste undervisningsformerna

Föreläsning

En lärare föreläser om sitt ämne inför en grupp studenter. Hur stor gruppen är kan variera. Vissa föreläsningar sker i aula med kanske 200 studenter, andra hålls i vanliga klassrum med cirka 20 studenter. Du kan ställa frågor, men det viktigaste är ofta att lyssna och ta bra anteckningar. Ofta tar läraren upp sådant som inte finns med i litteraturen.

Telebild

På Campus Varberg erbjuder vi vissa utbildningar via telebild. Den vanligaste är då att man deltar i en föreläsning via videolänk mellan föreläsningssalen i Varberg och utbildningsarrangören i exempelvis Skövde. Tekniken är modern, högupplöst och erbjuder interaktion och samtal i realtid mellan studenterna och föreläsaren.

Seminarium

En lärare och en mindre grupp studenter samlas för att diskutera ett visst ämne. Det är viktigt att läsa in sig på ämnet i förväg.