Genom Europass dokumenterar du dina meriter och kvalifikationer, och kan användas när du söker jobb eller vill delta i en utbildning i andra länder. Europass kan användas av personer inom EU som på ett enkelt sätt vill visa vilka kvalifikationer och meriter de har.

EuropassEuropassen förenklar för arbetsgivare att förstå betyg från andra EU-länder och gör det på så vis enklare för individer att söka jobb och utbildning i hela EU.

Genom Europass kan meriter och kvalifikationer beskrivas på samma sätt och värderas lika i hela EU. Europass består av fem dokument som syftar till att hjälpa studerande och arbetstagare att göra sina färdigheter och kompetenser tydliga och lätta att förstå inom Europa. Dokumenten och andra meriter kan du samla i det europeiska färdighetspasset, European Skills Passport.

Så fungerar det

Du kan använda Europass när du söker jobb eller vill delta i en utbildning. Europass underlättar för personer som flyttar mellan olika länder för att studera eller arbeta genom att:

  • Göra det enklare för arbetsgivare att förstå vilka kvalifikationer och meriter arbetssökande från andra EU-länder har.
  • Hjälpa personer som arbetar med studie- och yrkesvägledning att ge människor råd om vilka studievägar och utbildningsmöjligheter som är mest lämpliga.

Ansvariga myndigheter

Universitets- och högskolerådet är samordnare och utsett till Sveriges nationella Europasscenter. I Sverige är ansvaret för de olika dokumenten fördelat på fem olika myndigheter:

  • Arbetsförmedlingen
  • Myndigheten för Yrkeshögskolan
  • Skolverket
  • Universitets- och högskolerådet
  • Uppsala universitet