För att få läsa på universitetet eller högskolan måste du vara behörig för högskolestudier. Alla utbildningar kräver att du har en grundläggande behörighet och till många utbildningar behöver du dessutom särskild behörighet.

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet kan du skaffa dig genom fullständigt betyg från gymnasieskola, komvux eller folkhögskola eller genom en gymnasieexamen. Du behöver dessutom ha läst vissa specifika kurser för att uppfylla kraven på grundläggande behörighet. Vilka kurser det är varierar beroende på när du gick i gymnasiet.

antagning.se under fliken Så funkar det hittar du information om vad som gäller för dig beroende på var du läst och vilket år.

Särskild behörighet

De flesta utbildningar kräver dessutom att du uppfyller krav på särskild behörighet. Det innebär i de flesta fall att du måste ha läst vissa gymnasiekurser, men det kan också innebära krav på arbetslivserfarenhet, arbetsprover eller högskolekurser. Om du till exempel söker en ekonomutbildning behöver du ofta ha läst extra matematik utöver den som ingår i grundläggande behörighet.

Mer information om särskild behörighet hittar du under fliken Fakta på respektive utbildning. Du kan även gå till antagning.se för att se vilka särskilda behörighetskrav som gäller.

Reell kompetens och undantag

Universitetet eller högskolan kan räkna dig som behörig trots att du inte uppfyller de formella behörighetskraven, om du istället har reell kompetens. Läs mer om reell kompetens och undantag på studera.nu