Det finns totalt tio examina utöver alla yrkesexamina på grund-, avancerad- och forskarnivå. Vi reder ut hur det hänger ihop.

Utbildningsnivåer

En examen är ett bevis på att du har läst ett ämne till en viss nivå eller att du har genomgått en specifik utbildning. Alla kurser och program på ett universitet eller en högskola delas in i tre nivåer: grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Alla nivåer bygger på nivån under. Du ser vad som krävs i förkunskapskraven för varje kurs. Som nybörjare söker du till grundnivån.

Grundnivå

Du börjar läsa den kurs i ett ämne eller inom ett område som inte kräver tidigare studier på ett universitet eller en högskola. De allra flesta program som ges på grundnivå är tre år långa om du läser på heltid.

Avancerad nivå

För att få börja läsa ett program på avancerad nivå måste du ha en examen om minst tre år på grundnivå eller motsvarande utländsk examen eller motsvarande kvalifikationer. För att läsa fristående kurser på avancerad nivå krävs att du har läst utbildning på grundnivå. Det finns alltså inget examenskrav.

Forskarnivå

För att läsa på forskarnivån krävs att du har en examen på avancerad nivå. Examina Varje nivå har sina egna examina. Här nedan kan du se en bild över examenssystemet.

Examina

Varje nivå har sina egna examina. Här nedan kan du se en bild över det svenska examenssystemet (källa: studera.nu). På studera.nu hittar du mer detaljerad information om respektive examen.

Det svenska examenssystemet