Du ansöker till Yrkeshögskolan genom ett webbaserat ansökningsverktyg. Ansökan är öppen från 1 februari till 15 april. Besked om antagning skickas ut i slutet på juni 2024.

För att komma in på en yrkeshögskoleutbildning måste du först och främst uppfylla kraven på behörighet. Det innebär att du måste ha en gymnasieexamen eller motsvarande.

Under fliken "Fakta" på respektive utbildning hittar du information om behörighetsregler och antagningskrav samt länk till ansökan. 

Du har möjlighet att komplettera din ansökan till och med 21 juni 2023 genom att logga in och ladda upp dina dokument på yh-antagning.se