Yrkeshögskolan på Campus Varberg erbjuder svenska med yrkesinriktning som extra stöd för dig med annat modersmål än svenska.

Genom svenska med yrkesinriktning ska du få de språkkunskaper som krävs för just det yrke du utbildar dig till. Detta gör att du lättare kan tillgodogöra dig utbildningen och ökar chanserna till jobb i framtiden.

Så här gör du

Ta så snart som möjligt kontakt med  oss genom ansvarig kontaktperson för respektive utbildning och berätta om ditt behov av språkstöd. Efter det gör vi en bedömning och skriver tillsammans med dig en studieplan. Sedan ska planen godkännas av Myndigheten för yrkeshögskolan.