yh_620x320 Examen yrkeshögskola | Om yrkeshögskolan | Studera

Yrkeshögskoleutbildningar som är minst ett år långa kan avslutas med en Kvalificerad yrkeshögskoleexamen eller med en Yrkeshögskoleexamen.

Yrkeshögskoleexamen

Kräver att utbildningen omfattar minst 200 YH-poäng (ett års heltidsstudier).

Kvalificerad yrkeshögskoleexamen

Kräver att utbildningen omfattar minst 400 YH-poäng (två års heltidsstudier), att minst 25 procent av utbildningstiden är Lärande i arbete (LIA) samt att ett examensarbete ingår i utbildningen.