Yrkeshögskoleutbildningar som är minst ett år långa kan avslutas med en yrkeshögskoleexamen. Om du läser en utbildning som är två år eller mer får du en Kvalificerad yrkeshögskoleexamen.

Yrkeshögskoleexamen

 • Kräver att utbildningen omfattar minst 200 YH-poäng (ett års heltidsstudier).
 • Innehåller självständigt arbete (examensarbete).
 • Uppfyller vissa krav på kunskaper, färdigheter och kompetenser.
 • Yrkeshögskoleexamen motsvarar SeQF-nivå 5.

Kvalificerad yrkeshögskoleexamen

 • Kräver att utbildningen omfattar minst 400 YH-poäng (två års heltidsstudier).
 • Minst en fjärdedel av utbildningen består av LIA, lärande i arbete. 
 • Innehåller självständigt arbete (examensarbete).
 •  Uppfyller vissa krav på kunskaper, färdigheter och kompetenser. 
 • Kvalificerad yrkeshögskoleexamen motsvarar SeQF-nivå 6.

SeQF

Sveriges referensram för kvalifikationer, SeQF, är indelad i åtta nivåer som visar hur avancerade kunskaper, färdigheter och kompetenser är på respektive nivå. Regeringen har placerat yrkeshögskolan på nivå 5 och 6 i SeQF vilket innebär att:

 • Utbildningar med en yrkeshögskoleexamen motsvarar SeQF 5.  
 • Utbildningar som leder till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen motsvarar SeQF 6.