För att kunna antas till en utbildning på yrkeshögskolan måste du ha vissa förkunskaper. Det kallas för behörighet. Om det är fler behöriga sökande till en utbildning än vad det finns platser, måste det dessutom göras ett urval för att besluta vilka som ska erbjudas plats.

Antagningskraven kan se olika ut på olika utbildningar eftersom man utgår från vilka förkunskaper som krävs på varje enskild utbildning. Även hur urvalet går till varierar.

Grundläggande behörighet

I 3 kap 1 § förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan och med ändringar som hör ihop med Förordning om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (SFS 2011:110) anges att behörig att antas till utbildningen är den som:

  • avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning eller har slutbetyg med lägst 90 % godkänt,
  • har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
  • är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
  • genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng. Dessutom kan de som uppfyllde de äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den 1 januari 2013 anses vara behörig.

Godkända betyg är följande beroende på vilket år du avslutade ditt gymnasium

  • Gymnasieexamen, lägst godkända betyg E.
  • Slutbetyg, lägst godkända betyg G.
  • Avgångsbetyg, lägst godkända betyg 3.
  • Folkhögskola, studieomdömet lägst god studieförmåga.

Särskilda förkunskaper

På många utbildningar finns det även krav på särskilda förkunskaper. Dessa varierar från utbildning till utbildning. Det brukar ofta handla om att du ska ha viss arbetslivserfarenhet eller att du ska ha läst vissa kurser på gymnasiet. Särskilda förkunskaper finns listade under fliken "Fakta" på varje utbildning.

Kunskaper i svenska

Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara av utbildningen. Det är skolan som avgör och prövar om du har de kunskaper som krävs.

För dig som inte har svenska som modersmål finns möjlighet att få extra stöd i form av Svenska med yrkesinriktning.

Undantag

För dig som inte uppfyller de formella kraven på behörighet och särskilda förkunskaper finns ändå en möjlighet att bli antagen. Anordnaren kan nämligen göra undantag om man bedömer att en sökande kommer att kunna klara utbildningen och arbeta inom det yrke utbildningen leder till. Vänd dig till utbildningens kontaktperson direkt för att ta reda på om denna möjlighet finns på den utbildning du är intresserad av.

Urval och antagning

Om det finns fler behöriga sökande än det finns platser på en utbildning måste anordnaren göra ett urval bland de sökande. Hur urvalet går till skiljer sig från utbildning till utbildning. Här kan du läsa mer om urvalsprocessen för respektive utbildning på Campus Varberg.