Studerandeinflytandet är viktigt inom yrkeshögskolan och reglerat i den lag som styr utbildningarna.

Som studerande har du möjlighet att påverka utbildningens innehåll och genomförande. Detta sker bland annat via den studeranderepresentant som sitter med i ledningsgruppen för varje utbildning.

Studeranderepresentanten är klassens röst i ledningsgruppen och ska också hålla de andra studenterna informerade. Som ansvarig utbildningsleverantör är vi skyldiga att lyssna till det de studerande framför och genomföra åtgärder om det behövs. Det innebär inte nödvändigtvis att alla önskemål tillgodoses.