Det är en rättighet att få gå utbildningar på komvux för att bli behörig att söka till yrkeshögskolan.

Studerande har dels rätt att läsa in den grundläggande behörigheten men även rätt att delta i utbildning på gymnasial nivå för att uppfylla krav på särskilda förkunskaper inom yrkeshögskolan. Grundläggande behörighet krävs innan studerande kan läsa in en särskild behörighet/särskilda förkunskaper.

Då utbudet av yrkeshögskoleutbildningar varierar över tid och förkunskapskraven kan komma att förändras så kommer Myndigheten för yrkeshögskolan regelbundet att uppdatera listan över vilka kurser som omfattas av elevens rätt att delta i utbildning på gymnasial nivå i syfte att uppfylla krav på särskilda förkunskaper för utbildning inom yrkeshögskolan.

Läs mer om rätten att läsa upp behörighet på yrkeshogskolan.se eller på skolverket.se.