Jag är en av två handledare på sjukhusets medicinklinik. Vi ansvarar gemensamt för att ge studenterna bra erfarenheter under sina sammanlagt 21 praktikveckor och vi handleder 5–6 studenter per år. Jag har jobbat som medicinsk sekreterare sedan 1990 och varit handledare i nio år.

När jag började hade jag förmånen att få lära känna alla avdelningar inom sjukhuset. Även om arbetet är likartat så kan det vara väldigt stora skillnader mellan olika avdelningar/kliniker. Det beror främst på typen av diagnoser och patientbehov och de arbetssätt som då utvecklas.

Tidigare kallades befattningen läkarsekreterare. Medicinsk sekreterare tycker jag bättre motsvarar dagens arbetsordning med ett mycket mer mångfasetterat arbete.

Med åren har sjukhusen blivit mycket mer teamorienterade och sekreteraren är en i teamet. Syftet är att förbättra effektiviteten i patientflödet, vårdkvaliteten och patientupplevelsen. Här har sekreteraren sin givna plats.

Många medicinska sekreterare är idag 50-talister och pensionen närmar sig. Det betyder att de närmaste 5–10 åren kommer behovet av denna kompetens att öka.

Martina Turesson
Huvudhandledare och poolsekreterare på Medicinkliniken
Hallands sjukhus Varberg