Medicinsk sekreterare

Medicinska sekreterare spelar en viktig roll för kvaliteten och säkerheten på det viktiga dokumentationsarbete som utförs inom sjukvården. Yrket har utvecklats mycket under de senaste tjugo åren och idag är efterfrågan stor på medicinska sekreterare med hög administrativ kompetens och kunskaper inom bland annat IT, ekonomi och juridik.

Eventuell start höstterminen 2024. Mer information kommer i slutet av januari.

Beskrivning

Behovet av medicinska sekreterare är stort, och förväntas vara det även under kommande år. Det stora behovet beror bland annat på pensionsavgångar och att det under lång tid har funnits en brist på utbildade medicinska sekreterare.

Som medicinsk sekreterare/koordinator kan du arbeta på sjukhus, på vårdcentral, på husläkarmottagning eller inom företagshälsovården. En medicinsk sekreterare/koordinator arbetar med dokumentation och måste bland annat vara insatt i hur den medicinska dokumentationen utförs med modern teknik inom såväl offentlig sjukvård som inom företagshälsovård. Detta lär du dig genom denna utbildning, som även ger kunskaper om bland annat kroppens uppbyggnad och funktion och om hur vi människor fungerar i arbetslivet.

Utbildningens mål

Efter denna utbildning kan du arbeta som medicinsk sekreterare, vårdadministratör eller koordinator. Du kan bland annat sköta medicinsk dokumentation inom sjukvården på ett självständigt sätt, ge kvalificerad support till forskare och ingå i olika verksamheters teamarbete. Du får även förståelse för att bedöma och koda diagnoser. Du har förmågan att samarbeta såväl med olika yrkeskategorier inom vården som med patienter. Genom LIA-perioderna, alltså de delar av utbildningen som sker på en arbetsplats, omsätter du dina teoretiska kunskaper till praktiska färdigheter. Sammantaget blir du väl förberedd för yrkesrollen och får kompetens som arbetslivet efterfrågar.

Utbildningens innehåll i korthet

 • Anatomi och medicinsk terminologi
 • Arbetspsykologi och bemötande
 • Diagnosklassificering
 • Engelska för vården
 • Examensarbete
 • Hälsoinformatik
 • Introduktion, yrkesroll och pedagogik
 • Kommunikativ svenska
 • Ledarskap, projektledning och arbetsrätt
 • LIA 1
 • LIA 2
 • LIA 3
 • Medicinsk dokumentation - fördjupning
 • Medicinsk dokumentation - grund
 • Metoder för förändringsarbete
 • Offentlig förvaltning och patientsäkerhet
 • Produktion- och kvalitetsstyrning

Fakta

Antal YH-poäng: 400.

Studietakt: Heltid.

Utbildningsstart: Vi har ansökt om fler utbildningsstarter hos Myndigheten för yrkeshögskolan. Mer information kommer i slutet av januari.

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet för yrkeshögskola samt godkänt betyg i Engelska 6 eller motsvarande kunskaper.

Examen: Yrkeshögskoleexamen – Medicinsk sekreterare/koordinator.

Ansökan: Mer information kommer i slutet av januari.

Urval: Läs mer om urvalsprocessen.

 

DU KAN SÖKA EN UTBILDNING ÄVEN OM DU INTE HAR FULL BEHÖRIGHET

Vi gör en bedömning av varje ansökan. Kanske har du erfarenheter som kan ersätta en eller flera kurser, eller en utländsk examen som visar din kunskap. Tveka inte med att ansöka oavsett!

RÄTT ATT LÄSA UPP

Rätt att läsa upp har du som har grundläggande behörighet för yrkeshögskolan men som saknar någon eller några kurser för att uppfylla särskild behörighet, exempelvis Matematik 2. 

Campus Varberg samarbetar med kommunerna i Halland för att kunna erbjuda sökande till yrkeshögskolan möjlighet att läsa upp de gymnasiala kurser de saknar för att uppfylla särskild behörighet. Sökande från andra kommuner har rätt att få samma möjlighet genom sin hemkommun. Läs mer om rätten att läsa upp behörighet

Kontakt

Maria Lindfors
Utbildningsledare
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Podd

I avsnitt 8 av Campuspodden Varberg pratar vi med Johanna, som både är medicinsk sekreterare och undervisar i ämnet. Hon berättar mer om sin yrkesroll och vad arbetet som medicinsk sekreterare innebär i praktiken.