Medicinsk sekreterare
Medicinsk sekreterare

Medicinska sekreterare spelar en viktig roll för kvaliteten och säkerheten på det viktiga dokumentationsarbete som utförs inom sjukvården. Yrket har utvecklats mycket under de senaste tjugo åren och idag är efterfrågan stor på medicinska sekreterare med hög administrativ kompetens och kunskaper inom bland annat IT, ekonomi och juridik.

Beskrivning

Behovet av medicinska sekreterare är stort, och förväntas vara det även under kommande år. Det stora behovet beror bland annat på pensionsavgångar och att det under lång tid har funnits en brist på utbildade medicinska sekreterare.

Som medicinsk sekreterare kan du arbeta på sjukhus, på vårdcentral, på husläkarmottagning eller inom företagshälsovården. En medicinsk sekreterare arbetar med dokumentation och måste bland annat vara insatt i hur den medicinska dokumentationen utförs med modern teknik inom såväl offentlig sjukvård som inom företagshälsovård. Detta lär du dig genom denna utbildning, som även ger kunskaper om bland annat kroppens uppbyggnad och funktion och om hur vi människor fungerar i arbetslivet.

Utbildningens mål

Efter denna utbildning kan du arbeta som medicinsk sekreterare, vårdadministratör eller läkarsekreterare. Du kan bland annat sköta medicinsk dokumentation inom sjukvården på ett självständigt sätt, ge kvalificerad support till forskare och ingå i olika verksamheters teamarbete. Du får även förståelse för att bedöma och koda diagnoser. Du har förmågan att samarbeta såväl med olika yrkeskategorier inom vården som med patienter. Genom LIA-perioderna, alltså de delar av utbildningen som sker på en arbetsplats, omsätter du dina teoretiska kunskaper till praktiska färdigheter. Sammantaget blir du väl förberedd för yrkesrollen och får kompetens som arbetslivet efterfrågar.

Utbildningens innehåll i korthet

 • Anatomi, sjukdomslära och behandlingsformer, 30 poäng.
 • Arbetspsykologi, 15 poäng.
 • Diagnoskoder och sjukvårdens finansiering, 20 poäng.
 • Ekonomi för vården, 30 poäng.
 • Engelska för vården, 25 poäng.
 • Examensarbete, 25 poäng.
 • Forskningsstöd, 20 poäng.
 • Informationshantering 10 poäng.
 • IT inom vården 20 poäng.
 • LIA 1, 30 poäng.
 • LIA 2, 40 poäng.
 • LIA 3, 30 poäng.
 • Medicinsk dokumentation, 40 poäng.
 • Medicinsk terminologi, 20 poäng.
 • Patientsäkerhet och kvalitet inom vården, 20 poäng. 
 • Sjukvårdens organsisation och utveckling, 10 poäng.

Fakta

Antal YH-poäng: 400.

Studietakt: Heltid.

Utbildningsstart: 27 augusti 2018.

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt godkända betyg i Sv B, En B, Ma A alternativt Sv 2, En 6, Ma 1a/1b/1c.

Examen: Yrkeshögskoleexamen – Medicinsk sekreterare.

Ansökan: Ansökan öppnar den 15 mars 2018.

Urval: Läs mer om urvalsprocessen

Vanliga frågor: Här hittar du svar på ett antal vanliga frågor kring utbildningen.

Kontakt

Rebecca Wallentin
031-352 66 22
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

  Gå till ansökan

Utbildningen ges i samverkan med Folkuniversitetet