VVS-branschen är en central del inom byggbranschen. Få, om någon annan sektor, har nog upplevt så snabba förändringar när det gäller nya krav och teknisk utveckling.

VVS-installationer påverkar ofta oss vanliga människor direkt. I botten ligger såväl våra allmänna krav på kvalitet, komfort och säkerhet när det gäller inomhusluft, uppvärmning, dricksvatten och avloppssystem, liksom myndigheternas krav inom miljö- och energiområdet.

Byggbranschen befinner sig i stark tillväxt när det gäller både boendemiljöer, kontor och offentliga serviceinrättningar. Befolkningen i Sverige ökar helt enkelt, men en stor del av landets äldre fastighetsbestånd behöver också renoveras och då inte minst när det gäller VVS-sidan.

Efterfrågan på VVS-ingenjörer inom konstruktion och projektledning är därför stor och min bedömning är att detta kommer fortgå under många år.

En YH-utbildning inom VVS ger i princip direkt tillgång till jobb och dessutom stora möjligheter till en intressant karriär inom området.