Jämfört med Tyskland som många pratar om, så är Sverige bara i början av en marknadsutveckling.  Under en 10-årsperiod har branschen ökat från ett litet antal pionjärer till i storleksordningen 3 000 arbetstillfällen hos 300 företag som omsatte 6 000 miljoner kronor 2021, och den fortsätter att öka. Det leder inte bara till att det byggs fler anläggningar, det leder också till att branschen har ett stort behov av kompetent arbetskraft för att kunna utvecklas på ett hållbart sätt.

Sverige har i princip samma klimatmässiga förutsättningar när det gäller solcellsel som Tyskland, men vi har haft förhållandevis låga elpriser, vilket initialt har hållit tillbaka marknadsutvecklingen. Därför behövdes det bidrag under ett antal år, men med stigande elpriser är anläggningarna lönsamma utan bidrag.  

Den något försenade marknadsintroduktionen jämfört med en del andra länder har den fördelen att tekniken har hunnit utvecklas och blivit bättre. Däremot är det en nackdel att det är svårt att få kompetent arbetskraft och att regelverken inte hinner anpassas till den nya tekniken tillräckligt snabbt. En del av de större företagen utbildar internt, speciellt montörer, men det finns ett stort behov av arbetskraft som har en anpassad utbildning och som kan ta olika roller i ett företag. Med ett ökande antal större anläggningar blir kunskaper om teknikutveckling, projektering och projektledning allt viktigare.    

Med en lämplig bakgrund och engagemang, tillsammans med en anpassad YH-bildning och de olika företagens behov att utvecklas på ett hållbart sätt, har du alla förutsättningar att få ett intressant jobb inom branschen.   

 

Jan-Olof Dalenbäck
Professor i installationsteknik, Institutionen för Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik, 
Chalmers, Göteborg.