Logistikbranschen är nog en av de branscher som utvecklats allra starkast de senaste tio åren. Idag hänger allt samman i långa kedjor av industriell varuförsörjning och handel – från avlägsna industricentra ända fram till den privata dörren.

Det som sker är en ständig omvandling med krav på kostnadseffektivitet, både i det fysiska flödet och i det samspelande informationsflödet. Det betyder att vi hela tiden behöver medarbetare med uppdaterad kompetens och som är beredda att vara delaktiga i dessa förändringar.

Nya logistiksamarbeten, avtalsjuridik inom logistik, shipping (alltså både charter av fartyg och traditionell befraktning) är områden med stort behov av kompetent arbetskraft.

Handeln ökar också kontinuerligt och marknader förändras. Behovet av logistiktjänster ökar world wide och framtidsutsikterna bedömer jag som mycket goda.

För oss i Halland är det en stor fördel att denna utbildning på Yrkeshögskolenivå sker lokalt. Det stärker regionen och vår konkurrenskraft.

Martin Berg
Marknadschef
Hallands Hamnar AB