Vindkraftverken har blivit större, mer avancerade och producerar nu mycket energi i Sverige. Samtidigt kommunicerar styrsystemen kontinuerligt hur de olika vindkraftverken mår.

Detta innebär att en vindkrafttekniker idag arbetar proaktivt med hjälp av datorn redan innan man åker ut och besöker vindkraftverket. Tittar man framåt accelererar energiomställning mot förnybar energi i Sverige och vindkraften är redan idag betydelsefull för vår elförsörjning. Dess betydelse kommer att öka ännu mer. Att minimera produktionsförluster har högsta prioritet för att vind ska fortsätta vara ett konkurrenskraftigt energislag.

Det betyder att drift, service och underhåll av vindkraftverk nu blivit en viktig bransch för samhället och för arbetsmarknaden. Och med en livslängd på 20 – 25 år växer servicebehovet av kraftverken starkt. Behovet av kompetens likaså.

I vår serviceorganisation jobbar våra tekniker enligt mantrat att känna starkt ”ägandeskap”. Man är med redan vid driftsättningen av verken och känner ansvaret för att allt ska fungera optimalt för Vestas kunder.

Efterfrågan på duktiga tekniker inom vårt område är stor och växande.

Joel Olthed
Area Manager för södra Sveriges Serviceverksamhet
Vestas