För 5–10 år sedan var biogas väldigt inne och branschen utvecklades mycket med hjälp av statliga subventioner. Då skedde också en snabb utbyggnad av kapaciteten i Sverige, ofta i kombination med vattenreningsverk. Det innebär att både offentliga och privata företag har satsat stora investeringar i anläggningar som nu är i drift.

Även om det idag saknas en långsiktig nationell strategi för utbyggnaden av biogas, uppgraderar många äldre anläggningar sin teknik och kapacitet och det byggs flera nya produktionsenheter under 2013. Många av de tekniska barnsjukdomarna är nu borta liksom rent miljöideella satsningar. Det handlar alltså allt mer om kommersiellt inriktad verksamhet och denna är idag förhållandevis lönsam.

Det betyder att biogasen som förnyelsebar energikälla växer stadigt och behovet av drifttekniker likaså. Det behövs löpande tillskott av rätt kompetens, dels på grund av pensionsavgångar framöver, men också för att kraven på biogasproduktion har förändrats. Förutom de rent tekniska aspekterna lever biogasanläggningarna idag i en kommersiell värld där det även gäller att sälja gasen. Ett visst mått av entreprenörsmässighet kommer därför bli en viktig ingrediens i framtidens biogasproduktion.

Pär Möller
vd
Falkenberg Energi, EON