Martina Bengtsson, Studie- och yrkesvägledarutbildningen

Martina Bengtsson coachar arbetssökande som är i första fasen i det som kallas för jobb- och utvecklingsgarantin samt de som är med i ungdomsgarantin. De som har varit arbetssökande under en längre tid har det inte alltid så lätt att komma tillbaka.

Martina läste Studie- och yrkesvägledarutbildningen på Campus Varberg. Hon blev klar 2010 och jobbar sedan augusti i Varberg på Academedia Eductus AB, som är en kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen.

– Under examensarbetet, som vi gjorde i form av en fallstudie, började vi på regeringsnivå med att undersöka vilka satsningar som görs för att få arbetssökande tillbaka in på arbetsmarknaden igen. Detta band vi samman med det arbetsmarknadspolitiska programmet jobb- och utvecklingsgarantin på ett mer övergripande plan. Vi insåg då vilka stora resurser som avsätts för att hjälpa människor tillbaka till arbetslivet igen. Vi bröt därefter ner visioner och planer till en kommun och enhet inom Arbetsförmedlingen. Vi ville studera hur det fungerade i verkligheten. Det var detta som tände mitt brinnande intresse för att hjälpa människor vidare.

– Det är inte enkelt att komma tillbaka till arbetsmarknaden efter många år i utanförskap. När du varit arbetssökande under en längre tid tappar du lätt självförtroendet och självkänslan. Jag har samtidigt inte mött någon som verkligen inte vill tillbaka.

Målinriktad coachning

– Allt arbete är tydligt inriktat på den enskilda individens situation och behov. Vi börjar därför med att kartlägga bakgrund för att se vad personen har med sig från sina tidigare erfarenheter. Därefter fokuserar vi på vart personen vill och jobbar mot det målet.

Det som kännetecknar coaching är just att jobba mot ett mål. För många kan ibland målet kännas väldigt långt bort och då gäller det att bryta ner det i greppbara delmål för att nå fram.

Mitt arbete ger mig en positiv utmaning och det gillar jag. Det var detta jag ville jobba med.