Hanna började jobba direkt efter sin examen 2014. Hon fick först ett vikariat, men sökte sig snart vidare och har nu en fast tjänst som sjuksköterska på medicinavdelning 5C på Varbergs sjukhus. Studierna på Campus Varberg har gett henne många valmöjligheter i framtiden.

Hanna Bengtsson Lundin bor i Falkenberg och jobbar i Varberg. Innan hon valde att studera till sjuksköterska har hon haft flera olika jobb.

– Efter studenten försökte jag, som så många andra, att prova på lite olika saker, även att vara arbetslös. Med tiden kändes det viktigt att bli något mer långsiktigt, att inte vara den ständiga vikarien. Efter en sväng inom omsorgen började sjukgymnast att kännas lockande.  Intresset var väckt och hon började också snegla på den treåriga sjuksköterskeutbildningen. Förstavalet var Högskolan i Halmstad med studier på Campus Varberg och hon kom in.

– Campus är en trevlig plats att studera på, lokalerna ligger fint, precis vid havet. Min klass bestod av cirka 35 studenter vid examen, en skön blandning av människor i olika åldrar med olika erfarenheter.

Istället för ett hektiskt studentliv erbjuder Varberg nog lite mer av studentsamhörighet. Det blir ganska tight mellan de som studerar och det tror jag kan vara bra för resultaten. Mina erfarenheter från arbetslivet tror jag var en bra tillgång, inte minst vid VFU:n. Man vet hur det går till på en arbetsplats.

I Hannas fall blev steget från studier till arbete mycket kort.

– Ja, jag fick ett vikariat på en medicinavdelning. Man får en introduktionsperiod på ett par veckor sedan får man försöka landa i sin nya yrkesroll, hitta sitt sätt att jobba.

Som sjuksköterska har jag omvårdnadsansvaret för patienten men det är även viktigt att ha medicinsk kompetens. Jag jobbar i par med en undersköterska och vi har hand om en grupp om cirka 8 patienter. Jag känner att jag är viktig för patienterna, sjuksköterskan är som en dirigent, där patienten står i centrum.

Jag hoppas att fler skulle våga söka till sjuksköterskeutbildningen. Det finns utrymme för och behov av många olika människor.