Erik Frankki

Erik Frankki jobbar idag på Carlsberg Logistikcenter i Falkenberg. Efter sin högskoleutbildning med inriktning på logistik på Campus Varberg fick han jobb direkt. Efter några år och olika chefsbefattningar antog han utmaningen som projektledare för företagets nya logistikcenter.

– Carlsberg har sedan gammalt ett bryggeri i Falkenberg med bland annat Falcon som den lokala ölsorten. På en marknad med tuff konkurrens och med krav på ökad effektivisering så tog man för några år sedan beslut om att centralisera hela sin lager- och logistikverksamhet till Falkenberg. Jag fick uppdraget att vara projektledare för detta och bygga ett helt nytt helautomatiserat lager som ska köra igång nu under våren.

Erik är 38 år och befinner sig mitt iden snabba utveckling och omvälvande förändring som kännetecknar hela logistikbranschen idag. Stark centralisering, ökad grad av automation och samtidigt krav på extremt slimmade och säkrade flöden ända ut till slutbeställaren.

– Tycker man det är intressant med planering, styrning och optimering samt snabba förändringar är detta ett fantastiskt område att jobba med.

Det handlar om stora volymer hos Carlsberg. Grovt räknat hanterar man mellan 40 och 60 tusen kundkolli per dag. Ett kolli kan exempelvis vara ett flak öl.

– Beställningar från hela Sverige kommer nu att plockas av speciella robotar, sampackas på lastbil eller järnväg för transport ut till någon av våra fjorton”cross-docks”, eller omlastningsstationer, för vidare närdistribution ut till någon av våra många kunder – systembolagsbutiker, hotell- och restauranger samt detaljhandel och grossister. Det gäller att kunden får rätt saker i rätt tid ...

Men detta är bara ena sidan av saken. Logistikcentret hanterar cirka 400 artiklar varav en del tillverkas utomlands. Här handlar det om att matcha rätt inleveranser med efterfrågan, beställningar och leveranskrav.

– Behovet av kompetens inom teknik, flödesanalys, planering, distribution och transportplanering, IT/informationssystem är stort. Under mina år här har jag varit med och anställt flera personer med utbildning från Campus Varberg.