Helena Wirholt, förskollärare

Barn är barn och det är viktigt att lyssna till deras behov och infall. Visst måste man ha struktur i verksamheten, men det är också viktigt att kunna vara flexibel och kunna disponera om sin dag. Helena kallar det för att göra kullerbyttor i jobbet.

Helena Wirholt är 27 år och jobbar som lärare på Kullerbyttans förskola. Hon jobbade redan tidigare under flera år på förskola, men hade då inte någon utbildning inom området så det blev oftast vikariat och kortare anställningar. Detta bidrog till att hon tog beslutet att satsa tre och ett halvt år på sin egen utveckling och ett utvecklande jobb.

– Utbildningen motsvarade verkligen mina förväntningar. Jag fick samtidigt upp ögonen för mycket nya tankar hos mig själv och detta har gjort att jag oftast kan vara precis den pedagog jag önskade bli före utbildningen. Jobbet på Kullerbyttans nya förskola fick jag dessutom tack vare att jag utbildat mig till förskollärare, och därmed skaffat mig förhållningssätt och tankar som min arbetsgivare sökte i sin verksamhet. Eftersom jag arbetat inom förskolan även som outbildad ser jag stor skillnad på mig själv nu.

Viktigt med helhetssyn

– Jag arbetar heltid, vilket gör att jag tillbringar ganska mycket tid på förskolan. Det är roligt då det ger mig en helhetssyn på verksamheten som jag tycker jag behöver. Man tar emot barnen på morgonen och försöker ge dem en lugn och trygg start på dagen. Äter en mysig frukost ihop och eftersom jag arbetar med barn i åldern 3–6 år har jag förmånen att ofta ha härliga samtal med barnen. Det är viktigt att vara en lyssnande pedagog.

– Dagarna ser väldigt olika ut eftersom vi följer barnen i deras tankar och då får man ofta kasta all planering överbord och göra en kullerbytta. Det är också oerhört roligt med det föränderliga, att man inte vet vad som ska hända utan hela tiden följer med i en process.