Linda Karlsson

Linda har två terminer kvar av utbildningen till förskollärare. Hon känner redan i magen hur kul och spännande det ska bli att jobba på riktigt. Det finns så mycket att göra där ute. Både för barnen och för att sprida kunskaperna från utbildningen till omvärlden.

– Det var full fart direkt, med en hel del teori som skulle läsas in. Alla vi träffade sa att det är bra att börja med detta för att senare kunna sätta in vardagen i ett sammanhang. De hade rätt. Efterhand förstår man mer och mer, och det blir bara mer spännande för varje dag. Det här handlar inte bara om barn, det handlar verkligen om personlig utveckling.

Linda läser just nu den femte terminen av sju och är inne på sin specialisering – specialpedagogik, vilket handlar om pedagogiskt arbete kring barn med behov av särskilt stöd.

– I förskolan använder man gruppen som tillgång, och det tycker jag är oerhört intressant. Barnen behöver ju inte prestera individuellt för att få bra betyg. Har vi till exempel någon i gruppen som behöver extra stöd så kan alla barnen få tillgång till de hjälpmedel som finns eller vara med och hjälpa till själva. De lär sig oerhört mycket på det.

I Lindas årsklass går sjuttio studenter, varav bara en är kille.

– Det här tycker jag att vi måste hjälpa till att ändra på. Man vet ju att det behövs manliga förebilder för små barn, inte bara hemma utan också på förskolan. Och även i utbildningen vore det bra att få manliga perspektiv i diskussioner och arbeten.

– Förskollärarutbildningen är en krävande, omfattande utbildning på sju terminer. Och jobbet handlar verkligen inte om barnpassning, som en del tyvärr fortfarande tror. Nej, det är ett fantastiskt ansvar att få bidra till barns utveckling. Det ser jag fram emot.