Carolina Nilsson

Nu har det gått två och ett halvt år sedan Carolina tog sin examen. Hon stormtrivs med att vara en i teamet som håller igång Sveriges största havsbaserade vindkraftspark – Vattenfalls Lillgrund. Och känner att utbildningen blev en direktbiljett till ett riktigt toppenjobb.

– Just idag sitter jag inne på kontoret i Klagshamn söder om Malmö. Längst ut på udden med utsikt över parken med 48 vindkraftverk. Det blåser kraftigt idag och vindarna är uppe i stormstyrka. Det passar bra för så här års gör vi ändå ”inre tjänst” med bland annat övervakning, serviceplanering, arbetsinstruktioner med mera.

Lillgrund är alltså Sveriges största havs- baserade park med 48 ”möllor”, som de säger i Danmark. Varje verk har en kapacitet på 2,3 MW, är 68 meter höga (115 meter med vingarna) och har en rotor med en diameter på 93 meter. Årsproduktionen på 330 GWh motsvarar hushållsel för 60 000 hem. Verken ska köras i 20–25 år. Sedan kommer de förmodligen att skrotas, eftersom utvecklingen går så fort och verken blir allt större.

– Mitt jobb som servicetekniker är på sätt och vis att se till att de 48 verken håller hela livslängden ut. Det tar ungefär fem dagar att serva ett helt vindkraftsverk och vi hinner precis med alla verken under servicesäsongen april–oktober. Vi åker ut med servicefartyget tidigt varje morgon och jobbar i team om två personer. Det blir ganska långa dagar på 11 timmar, men det krävs om man ska få något gjort. Sedan jobbar vi i veckoskift med extra ledigt ungefär var tredje vecka. Arbetstiderna passar mig väldigt bra.

Servicen handlar exempelvis om att spänna bultar, fylla på fett och smörja, göra funktionstester på ventiler, kolla trycket i ackumulatortankar, kolla alla säkerhetsfunktioner. Behövs det reparationer tar man in specialister på till expempelvis rotorbladen.

– Jag visste att jag skulle tycka om det här. Inte minst för att det är mycket utomhusjobb, men också för att jag ville göra något som betydde något. Energi och miljö är viktigt. I utbildningen på två år ingick sju månader LIA, vilket gjorde att jag kunde prova på många olika delar av branschen. När jag var klar sökte jag flera jobb och valde detta. Det har jag verkligen inte ångrat!

Film