Tänk dig en svart låda. I ena änden trycker du in 15 000 m3 kontrollerad och noggrant blandat substrat per år. I den andra pumpas det ut en något mindre mängd biomassa. I röret på ovansidan stiger metangasen ut. Den motsvarar 37 000 MWh energivärde.

Mattias Simonsson är drifttekniker på en biogasfabrik utanför Falkenberg. Han har full koll på hela processen, dygnet runt. Men det är inte han som gör grovjobbet, det gör bakterierna.

– Biogasproduktion är egentligen en helt naturlig process som bland annat våra kor är väldigt duktiga på. När man ska industrialisera denna blir det lite svårare. Det gäller att få tag på och stoppa in rätt råmaterial, hålla rätt temperatur, se till att rätt bakterier trivs och sedan säkerställa att själva fabriken fungerar. Det är en hel del rör, pumpar, ventiler som hela tiden ska fungera och inte minst information som ska läsas av.

– Metangasen kör vi ut på lågtrycksnätet i Falkenberg. Det går till uppvärmning av industrier och villor, men också alltmer till bilar. Ett större företag i trakten har exempelvis nyligen köpt in över hundra gasdrivna bilar. Metangasen måste dock renas från CO2, vilket ger en högre metanhalt. Sedan blandar vi upp med propan för att ge gasen rätt förbränningsegenskaper.

Vardagen för Mattias är mycket omväxlande. Förebyggande underhåll och service är viktiga inslag. Varje morgon går han igenom processen på datorskärmarna och kontrollerar flöde, temperatur, avvikelser och gör sedan en rond genom hela fabriken. Ibland blir det panikåtgärder om exempelvis en pump skulle gå sönder.

– Vi har larm dygnet runt. Processen får absolut inte stå still en längre tid för då kan förhydrolysen (förjäsningen) gå igång och störa bakterierna. En mycket viktig del i arbetet är att kemiskt analysera och sedan ta emot och blanda substratet. Det får till exempel inte vara giftigt eller innehålla farliga metaller eftersom biprodukten är gödsel. Det här är ett mycket intressant och omväxlande jobb, trots att jag är på samma ställe varje dag, avslutar Mattias.