Just nu pågår ett skifte i hela samhället där de digitala systemen ersätter nästan allt. En del tycker det är skrämmande, men utvecklingen går inte att stoppa.

Man kan väl enkelt beskriva branschen för systemutvecklare .NET som superhet. Det saknas redan tusentals kompetenta personer inom området och behovet ökar hela tiden. 

Detta mönster har förstärkts de senaste tio åren efterhand som samhället blivit alltmer digitalt och informationssystemen växer, förändras, byggs samman. Integrationen mellan olika system och tekniska plattformar inom alla område i samhället är något vi kommer att få se i allt högre utsträckning framöver.

Microsoft .NET är en av det största plattformarna för dagens systemutveckling. Behärskar man denna är det förhållandevis enkelt att lära sig att programmera och systemutveckla på andra språk.

Utbildningen är därför en perfekt grund för anställning på en marknad som skriker efter systemutvecklare.

Jag vill samtidigt betona LIA-praktiken. Utan denna och en personlig passion för systemutveckling kommer man inte långt i vår bransch. Det handlar lite om en livsstil.


Pernilla Vinneby
Regionchef, systemutveckling
Know-IT, Göteborg.