Den starka tillväxten i solcellsbranschen har kommit med två klara besked: Efterfrågan på solceller fortsätter att öka och behovet av kvalificerad personal är större än någonsin. En yrkesroll som ofta underskattas och som inte får tillräckligt mycket uppmärksamhet för sina insatser är solenergiprojektörerna.

Projektören är den sanna piloten i solcellsprojekt. De behöver ha god kunskap och kännedom om alla moment i ett solcellsprojekt – från att knappa i datorn till vilken typ av skruv som används och varför, för att kunna skapa ett bra projektunderlag. Förutom att presentera den bästa tekniska lösningen utifrån funktion och lönsamhet behöver projekten anpassas utefter rådande regelverk inom bland annat elinstallation, brand, säkerhet, tak, laster och försäkringar.

Som projektör kan varje nyanställd utvecklas mycket och snabbt till att självständigt leda projekt genom att koordinera alla aktiviteter och resurser, eller inrikta sig på att bli expert exempelvis inom mekaniskt montage. På Campus Varberg har utbildningen formats av stort engagemang från utbildningsledare, ledningsgrupp och studenter. Som utbildare är det givande att förmedla kunskap inom ett område vi själva brinner för och förbereda studenterna för praktik och arbetsliv. Alla som går utbildningen får ett fantastiskt nätverk tack vare oss föreläsare från branschen, och andra samarbetspartners. Det leder till större kreativitet och möjlighet att komma vidare både i karriären och i enskilda projekt. Vi välkomnar nya utbildningsstarter och värderar betydelsen av pågående utbildning väldigt högt.

Amar Ðelilović 
VD och projektledare
7energy, Göteborg.