För den som funderar på att bli förskollärare finns det två viktiga aspekter att väga in – möjligheter och framtid på arbetsmarknaden samt innehållet i själva yrkesrollen.  

Behovet av förskollärare är omfattande under många år framöver, vilket också gör att valmöjligheterna på arbetsmarknaden är stora både geografiskt och arbetsplatsmässigt.  

Förskollärarutbildningen och arbetsinnehållet på våra förskolor är mycket stimulerande och fokuserar nu på barnens lärande i samspel med andra. Kollegialt lärande och undervisning är viktiga delar i detta.  

Som förskollärare jobbar vi med vår framtid – barnen – och uppdraget är oerhört viktigt för både den enskilda individen, familjen och samhället.  

En stor utmaning och möjlighet i vardagen är att omvärlden förändras oerhört snabbt och starkt. Den digitala tekniken är till exempel en naturlig del av förskolan idag.  

Ett annat exempel är integration av nya svenskar, där förskolläraren kommer att spela en avgörande roll i ett framgångsrikt arbete. Utbilda dig till förskollärare idag så kommer du få högsta vinsten, nämligen att arbeta tillsammans med vår framtid, barnen.

Karin Ek
VFU-ansvarig
Varbergs kommun