Birgitta Gustafsson, tidigare VFU-ansvarig och rektor tillika förskolechef, Varbergs kommun

Förskolans värld står inför nya spännande förändringar och det handlar väldigt mycket om kompetens. Den nya mer fokuserade utbildningen med krav på ett efterföljande mentorår och legitimering kommer att tydliggöra lärarnas viktiga roll för barns utveckling. Precis som i det övriga samhället sker nu också en generationsväxling.

Det här betyder sammantaget att efterfrågan på förskollärare kommer att växa under många år framöver och vi kommer att ha ett enormt behov av nya förskollärare.

Från skolans sida ser vi också gärna att den stora snedfördelningen mellan män och kvinnor förskjuts, så att fler män utbildar sig till förskollärare. Behovet av manliga förebilder är stort och kanske kan en högre status och en tydligare yrkesroll påverka denna fördelning positivt.

Sedan måste man tillägga att förutom att du får ett intressant yrke kommer du att växa som människa. Högskolan i Borås tillsammans med Campus Varberg har en väldigt bra utbildning med fokus på individ och helhet i ett trevligt klimat.

Birgitta Gustafsson
Tidigare VFU-ansvarig och rektor tillika förskolechef
Varbergs Kommun